EMNER

To års arbejde bag historisk udstilling

KLIM:Gennem to år har Lis Jensen fra Klim gravet i arkiver og gamle protokoller for at finde materiale om menighedsrådene i Klim, Thorup og Vust. Resultatet kan ses på en udstilling i morgen i Klim Kirke, hvor der er en fælles gudstjeneste. Her tages den nye salmebog i brug, og bagefter er der et traktement - blandt andet samlekager. - Jeg har arbejdet med det næste hver dag. Men jeg har da også passet børnebørn, hvis de altså har bestilt tid, siger Lis Jensen med et glimt i øjet. Sammen med Kristian Lund, Helge Vestergaard og graver Bo Nielsen var hun i går ved at forberede udstillingen, der markerer menighedsrådenes 100 års jubilæum. - Det har været et stort arbejde, men det var bare så spændende, så det skulle laves, siger Lis Jensen. Hun har fundet adskillige avisartikler og billeder. Hun har noteret samtlige medlemmer af menighedsrådene siden 1903. Hun har lavet udpluk af forhandlingsprotokoller såsom beslutningen om, at en ringer ved Klim Kirke skulle have 60 kroner om året. Og så har hun samlet adskillige konfirmandbilleder, det ældste fra 1906 og ellers de fleste fra 1926 til i år. Materialet er så omfattende, at det langt fra kan være på de tre plancher, der tages i brug. Derfor er der også tre mapper, en for hvert menighedsråd. Kristian Lund, der har siddet i Klim Menighedsråd i 30 år, har hjulpet Lis Jensen med at vælge ting ud - for hende er det umuligt at svare på, hvad der har været mest overraskende at grave frem: - Det er ene spændende ting, synes jeg. I avisartiklerne kan man blandt andet læse om dengang Thorup Kirke blev restaureret og gamle kalkmalerier dukkede fem. Eller da man i 1979 gravede gulvet op og opdagede tre kister. Den ene med liget af den mand, som i 1729 var med til at restaurere kirken. Det materiale, der hører menighedsrådet i Vust Sogn til, kan opleves i Vust Kirke fra anden pinsedag. Materialet om Vester Thorup Sogn kan ses ved gudstjenesten der søndag 15. juni. Da der kan bruges lang tid på læsningen, vil det være muligt at komme ind i kirkerne på hverdage.