Advokatvirksomhed

To advokatfirmaer fusionerer

Seks advokater går sammen under samme tag og med nyt navn Advokathus

esben.pedersen@nordjyske.dk BRØNDERSLEV: Advokathus Nord bliver navnet på et nyt advokatfirma, der er resultatet af en fusion mellem advokatfirmaet AdvoNord og advokatfirmaet Storkborg Jensen i Brønderslev. Fusionen får virkning fra 1. juli, og den betyder, at advokat Gert Storkborg Jensen sammen med advokat Peter Tønder rykker til Godsbanegade sammen med tre advokatsekretærer. Advokathus Nord får fire indehavere - Jens Christian Larsen, Mette Lindhardt, Jens Pontoppidan og Gert Storkborg Jensen. Endvidere beskæftiger firmaet advokat Peter Tønder og advokatfuldmægtig Camilla Christiansen. - Vi har gode rammer i Godsbanegade, og der er lige plads til fem ekstra, fortæller advokat Jens Pontoppidan, der tilføjer, at Advokathus Nord fortsat har kontor i Pandrup med daglig, normal åbningstid. - Formålet med fusionen er at fastholde og udvikle de faglige kompetencer, som firmaerne har hver for sig, og som vil blive videreudviklet i det ny Advokathus, siger Jens Pontoppidan og Gert Storkborg Jensen. - Firmaerne har hver især gennem mange år været lokale sparringspartnere indenfor juridisk rådgivning med en stab af dygtige medarbejdere. Fusionen indebærer en øget grad af specialisering og dermed en endnu bedre rådgivning. - Vi synes selv, at vi har etableret et stort og stærkt, fagligt og kompetent advokatfirma. Der er i alt 15 medarbejdere, heraf seks jurister. Alle har deres arbejdsområder, som de har abejdet med i mange år. - Det betyder, at vi kan levere endnu bedre ydelser til vore kunder. Jens Christian Larsen beskæftiger sig primært med landbrugsrådivning og landbrugshandler, dødsbobehandling og arvesager, forsvarssager og ejendomshandler. Mette Lindhardt beskæftiger sig primært med familieret, separation/skilsmisse, testamenter, børnesager, forsvarssager, gældssaneringer og ejendomshandler. Jens Pontoppidan beskæftiger sig primært med erhvervsrådgivning, rekonstruktion af virksomheder, selskabsret og kontrakter, betalingsstandsning, konkurs samt erhvervslejeret. Gert Storkborg Jensens primære arbejdsområder er erhvervsrådgivning, entreprisesager, selskabsret, generationsskifte, dødsboer og forsvarssager. Peter E. Tønder tager sig af blandt andet ejendomshandler, lejeret, byggeri, køberetlige emner samt gældssaneringer. Camilla Christiansen påtager sig primært sager inden for inkasso samt ejendomshandler. Jens Pontoppidan understreger, at alle Advokathusets kontorer fører retssager. Alle retssager vil blive drøftet på fællesmøder, således at alle aspekter kommer med. - Vi har advokater med møderet for Landsretten og Højesteret samt advokater, der er autoriserede af Justitsministeriet som bobestyrere af dødsboer, og som beneficerede advokater vedrørende blandt andet straffesager og for parter, der har fri proces. En advokat er beskikket efter serviceloven og en advokat er antaget som auktionsleer i retskredsen. Firmaet repræsenterer endvidere Kammeradvokaten i retskredsen. - Vi har i fællesskab valgt at kalde firmaet for Advokathus. For os er et Advokathus et sted, hvor der laves advokatarbejde og hvor det summer af aktivitet, oplyser Jens Pontoppidan og Gert Storkborg Jensen. Her fra 1. maj er nye advokat-etiske regler trådt i kraft, hvorefter advokatfirmaer i kædesamarbejde ikke må repræsentere klienter, der har sager mod hinanden. - Det finder vi vanskeligt at overholde i et geografisk område af Nordjyllands Størrelse. Som konsekvens af dette har vi besluttet at udtræde af advokat-samarbejdet AdvoNord, tilføjer Jens Pontoppidan.