To advokatfirmaer tjekker momssag

Både kommunen og Nordsømuseet har hyret eksperter

HJØRRING:Det tunge juridiske skyts er kørt i stilling i sagen om de 19 millioner kroner i momsgevinst efter Oceanariets brand i 2003. Både kommunen og Nordsømuseet har hyret advokatbistand for at afklare, om kommunen eller museet har ret til pengene. Kommunen bad i første omgang Kommunernes Revision tage stilling til spørgsmålet. Kommunernes Revision meldte imidlertid tilbage, at det ikke havde den fornødne ekspertise, hvorefter advokatfirmaet Dahl blev hyret. Nordsømuseet har hyret advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain til at undersøge sagen. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE Medier var forsikringsselskabet Tryg og kommunen uenige om sagen. Stridsspørgsmålet var, om forsikringssummen efter branden skulle udbetales med eller uden moms. Ledelsen på museet var ikke i tvivl. Den havde tegnet forsikring, der dækkede forsikringssummen inklusive moms. Afgørelsen i Højesteret i en anden, men lignende, sag betød, at Tryg i efteråret udbetalte momspengene til kommunen. To spørgsmål Kommunen vil især have undersøgt to juridiske spørgsmål. I 2005 besluttede Hirtshals Byråd, at eventuelle momspenge skulle tilfalde museet, hvis striden med Tryg faldt ud til kommunens fordel. Erstatningsbeløbet skulle dog fratrækkes de udgifter Hirtshals Kommune, havde haft i forbindelse med retssagen. Men binder beslutningen i det daværende Hirtshals Byråd også byrådet i den ny Hjørring Kommune? Det skal advokaterne svare på. Ledelsen på Nordsømuseet mener, at den oprindelige driftsaftale mellem Hirtshals Kommune og Nordsømuseet betyder, at momspengene skal tilfalde museet, selv om det er kommunen, der ejer bygningerne. Men er det rigtigt, at aftalen medfører, at museet har krav på pengene? Det spørgsmål skal advokaterne også svare på. Det er aftalt, at advokaterne skal aflevere deres redegørelse, så det bliver muligt at afgøre sagen endeligt på byrådsmødet 29. januar. I økonomiudvalget er Venstre og Lokallistens medlemmer indstillet på at give museet pengene, mens de øvrige medlemmer af udvalget mener, at pengene tilhører kommunen. Venstres medlemmer i økonomiudvalget er Per Harfeld og Søren Risager, Lokallistens medlemmer af udvalget er Knud Størup, Viggo Bilde og Kim Bach. De udgør et flertal i økonomiudvalget. De fire øvrige medlemmer af økonomiudvalget, der mener, kommunen skal have pengene, er borgmester Finn Olesen (S), Jens Broen, (K), Thomas Mark (R) og Karl Bornhøft (SF). Sidstnævnte er nu i økonomiudvalget erstattet af Jørgen Bing (SF). Selv om økonomiudvalgets medlemmer er uenige om, hvor pengene skal havne, var der i udvalget enighed om, at undersøge juraen i denne sag, før der tages endelig stilling.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk