To ældrecentre i høring

To udvalg anbefaler lokalplanerne for byggeri i Koldby og Hundborg.

Når Thisted byråd mødes tirsdag skal der blandt andet tages stilling til spørgsmålet om forslagene til lokalplaner for nybygning af en nyt ældrecenter i Hundborg og en udbygning af det nuværende "Kløvermarken" i Koldby skal sendes i otte ugers offentlighedsfase. Både udvalget for miljø og teknik og økonomiudvalget har allerede i enighed anbefalet, at lokalplanerne sendes i offentlig høring. 32 nye boliger Lokalplanen for Ældrecenter Kløvermarken skal åbne mulighed for en udbygning af det nuværende plejehjem. Målet er, at der skal etableres 32 nye boliger på centret. Boligerne opføres i tilknytning til det eksisterende byggeri. Byggeriet forventes opført i to etager. De nuværende bygninger ved Kløvermarken ombygges og skal fremover indeholde servicefaciliteter for de nye boliger på ældrecentret. Etapevis udbygning Forslaget til lokalplan for Solgården i Hundborg skal bane vej for en nedrivning af det gamle plejehjem til fordel for opførelsen af et nyt og tidssvarende ældrecenter. Lokalplanen giver mulighed for at bygge nye boliger til ældre med tilhørende serviceareal. Der åbnes mulighed for at gennemføre byggeriet i etaper for at undgå en alt for langvarig genhusning af beboerne. Lokalplanen åbner mulighed for at lave byggeriet i to etager.