To af tre indsigelser til centerplan følges

Økonomiudvalget vil følge to af de tre kommentarer/indsigelser, som i høringsfasen er indsendt til kommunens planforslag til nyt centerområde, og dermed er der lagt op til, at kommunalbestyrelsen kan vedtage de to planforslag på mødet i oktober måned. Nordjyllands Amt ønsker at der i et kommuneplantillægget om centerområdet indføjes nogle maksimale størrelser for butikarealer, og det bliver på henholdsvis 1.500 kvadratmeter for butikker med udvalgsvarer og 3.000 kvadratmeter for dagligvarebutikker. Dernæst sker der en justering af afgrænsningen af centerområdet efter at planlægningssekretariatet er blevet gjort opmærksom på, at en enkelt ejendom ved en fejl ikke er taget med i den oprindelige afgræsning. Den tredje indsigelse, fra sognepræst Lone Kirkelund, har udelukkende politisk indhold, og skulle den imødekommes, så vil planforslagene bortfalde. Et enigt økonomiudvalg afviser denne indsigelse. TOLNE Status ved landsbyrådsmøde Torsdag aften var der møde i det fælles landsbyrå i Sindal Kommune, og formanden, Aksel Jensen, Ilbro, fortæller efter mådet, som blev holdt i Tolne Skavpavillon, at flere projekter er godt undervejs. Ifølge Aksel Jensen regner man med i Hørmested at kunne have sin nye tilbygning til skolen klar omkring 1. september, mens Lendum efterhånden har færdiggjort de første par etaper af Leg i alle aldre. I Astrup og Sønderskov, skulle der imod ikke være så meget nyt omkring projekter ved henholdsvis bålplads og hal. I Mosbjerg har man fået bevilling til projektet, der skal udvide klubhuset i et forsøg på at skabe aktiviteter for alle aldre lokalt, mens et projekt omkring skovpavillonen i Tolne endnu er i sin vorden. Aksel Jensen, der også er formand for det lokale landsbyråd i Lørslev, fortæller, at man netop i Lørslev venter på, at udvidelsen af af Mariehuset skrider yderligere frem, da man håber at kunne hive Leader+-midler hjem til endnu en bygning, som skal hæftes på skolen med depot og møderum for lokale foreninger samt en stor scene. - Vi har selv på den gode side af 60.000 kroner, så vi skal snart have en arkitekt til at slå et par streger, siger Aksel Jensen, der ville finde det rablende vanvittigt, hvis en eventuel ny bygning ikke skulle tilbygges skolen. - Vi skal da lave noget, som så mange som muligt kan benytte, siger han. Formanden regner med, at et byggeri kan blive til virkelighed om et - to år. SINDAL Seniorhøjskole starter Tordag 4. september starter FOFs seniorhøjskole i Solgården på sit efterårsprogram, og det bliver med et foredrag om et historisk og meget dramatisk emne fra året 1131. Forfatter, lærer Hans Peter Rasmussen, Aalborg, vil fortælle om Knud Lavard ved Haraldsted, og om mordet på en ukronet konge. Knud Lavard var søn af kong Erik Ejegod og således en nærliggende tronfølger, men Erik Ejegods bror Niels havde en søn Magnus, der stræbte efter kongemagten og derfor valgte at slå Knud ihjel.