Lokalpolitik

To afdelinger i Bindslev i fælles driftsselskab på 20 boliger

Renovering af boliger på Nørgårdsvej kostede knap otte mio. kr.

HIRTSHALS:Byggeregnskabet for Hirtshals Boligselskabs ejendomme på Nørgårdsvej 7-15 i Bindslev blev godkendt af byrådet i Hirtshals onsdag som første reelle lokale punkt, efter at byrådet havde sagt ja til nye love, cirkulærer mv. Ved mødets begyndelse ønskede borgmester Knud Størup (Borgerlisten) et godt nytår og håbede, at 2003 også ville blive en periode med et godt samarbejde blandt de 19 folkevalgte i byrådet. For et par år siden overtog Hirtshals Boligselskab ejendommene på Nørgårdsvej, der nu er blevet renoveret for 7.963.130 kr. Det er et mindre overskridelse på godt 60.000 kr., og det skyldes håndværkerudgifter, genhusningsudgifter og flyttemand. For Hirtshals Kommune betyder det en merudgift på knap 9000 kr. Driftsbudgettet for 2002 indeholder de nødvendige henlæggelser og udgør 49.000 kr., dog viser budgettet et underskud på 22.000 kr. Den gennemsnitlige husleje er beregnet til 681 kr. pr. kvm. om året. De mindste boliger koster 3600 kr., mellemstørrelsen 3749 kr. og de to største 3816 kr. Indskuddene ligger i niveauet mellem 15.280 og 16.550 kr. De ti boliger på Nørgårdsvej bliver lagt samt med afdeling 12/64 på Vandværksvej 2-20 i Bindslev, så Hirtshals Boligselskab får et driftsfællesskab på i alt 20 boliger.