To aktive hædret med FIF-priser

På generalforsamlingen i Fjerritslev Idrætsforening blev FIF's Idrætspris 2008 overrakt til 22-årige Daniel Larsen.

FIF's Lederpokal 2008 gik til Niki Larsen (tv), mens spillerpokalen 2008 blev tildelt Daniel Larsen.

FIF's Lederpokal 2008 gik til Niki Larsen (tv), mens spillerpokalen 2008 blev tildelt Daniel Larsen.

- Du har udvist et usædvanligt stort engagement, både ved træningsaftener og kampe i fodboldsæsonen 2007, sagde formand for fodboldafdelingen Leif Nielsen ved overrækkelsen. - På førsteholdet i serie 3 var der mange unge og nye seniorspillere i fjor, og her viste Daniel, trods sin unge alder, sit format og en indstilling, så de unge spillere kom godt i gang. Det er altid skønt at have spillere som Daniel, som hurtigt opfatter, at der er nogen, der skal hjælpes lidt på vej og støttes, begrundede Leif Nielsen hæderen. Ved samme lejlighed modtog Niki Randbøll Larsen FIF's lederpris 2008. Han var indstillet til prisen for sit store lederarbejde i både håndbold og fodbold samt i Vesterhavsrock. - Niki siger aldrig nej, når han bliver spurgt, om han vil påtage sig job som træner, holdleder eller en anden lederpost, sagde Leif Nielsen ved overrækkelsen. Ved valget til hovedbestyrelsen var der genvalg til formand Søren Jensen og sekretær Lene Svaneborg. Øvrige medlemmer er næstformand Erik Isaksen, kasserer Malene Christensen, formand for håndboldafdeling Lars Rasmussen, formand for fodboldafdeling Leif Nielsen og formand for støtteforeningen Henrik Kjeldgaard. Der var også genvalg til suppleanterne Ulrik Pedersen og Mette Jensen, revisor Anne Grete Juel og revisorsuppleant Brian Nielsen.