To aktører kæmper om told- og servicecenter

Hirtshals Havn er snart klar til at vælge hovedentreprenør til projektet på Dalsagervej

To firmaer er tilbage i kampen om at opføre det nye told- og servicecenter på Dalsagervej. Arkivfoto: Bente Poder

To firmaer er tilbage i kampen om at opføre det nye told- og servicecenter på Dalsagervej. Arkivfoto: Bente Poder

HIRTSHALS:Det kommende Told- og Servicecenter ved motorvejens udmunding i Hirtshals er kommet et skridt nærmere. Havnens bestyrelse har studeret og vurderet de indkomne bud på en totalentreprise for byggeriet, hvor flere firmaer, konsortier og selskaber har budt på opgaven. Havnedirektør Jens Kirketerp Jensen vil ikke løfte sløret for, hvor mange der har budt på byggeriet, men der er tale om en totalentreprise på op til 80 mio. kr. Han vil dog godt røbe, at to firmaer har fundet vej til finaleopløbet om den endelige licitation. - Der er tale om to danske firmaer, og vi tror, at begge firmaer er i stand til at løfte opgaven, siger Jens Kirketerp Jensen. Han vil dog ikke oplyse, hvem de to kombattanter er, men vinderen af licitationen forventes at blive udpeget i midten af juli måned. Det endelige udbudsmateriale er blevet sendt ud, og nu afventer havnens bestyrelse en tilbagemelding fra de to firmaer. Told- og Servicecentret skal ligge på en 45.000 kvadratmeter stor grund mellem havnen og motorvejen ud for Dalsagervej. Toldbehandlingen er allerede flyttet ud til Dalsagervej, men det klares i øjeblikket i midlertidige barakker. Hirtshals Havn har fået tilsagn om 9,3 mio. kr. i støtte fra EU’s mål 2-midler. Projektet omfatter både bygge- og anlægsarbejde samt drift af centret. Den offentlige del af projektet omfatter toldkontor, chaufførlounge, traileryard samt hovedfærdselsåre. Den kommercielle handler om kontorfaciliteter for speditører og rederier, chaufførservice, der bl.a. kan omfatte kiosk, toilet og bad. Oplægget åbner også op for at etablere værksted samt tankanlæg butik, kiosk og cafeteria til brug for både lastbiler, busser og bilister. Det færdige projekt skal være klar til indvielse i august 2007.