Lokalpolitik

To ansøgere til ny bevilling som taxavognmand

FARSØ KOMMUNE: Nogle politiker er af den opfattelse, at der er taxibevillinger nok i Farsø Kommune, og det har gennem de seneste par år medført en del debat i byrådssalen om dette emne. Omvendt mener andre lokalpolitikere, at man skal følge markedets frie spil, og lade forretningsdrivende taxavognmænd løbe risikoen. Og er der atter en ledig bevilling i Farsø Kommune. Det vedtog kommunalbestyrelsen på sit møde i november, og det betyder, at den ledige bevilling nu har været slået op til ansøgning. Der er kommet to ansøgninger til bevillingen, og begge må betragtes som værende ganske lokale. Den ene ansøger er Søren Nielsen fra Farsø, som i forvejen har fem bevillinger i Farsø. Søren Nielsen fik sin første bevilling som taxavognmand tilbage i september 1991 og opfylder dermed et af de væsentligste krav til ansøgerne. Den anden ansøger er også en af de erfarne inden for faget. Bo S. Pedersen er ligeledes fra Farsø og har kørt som taxavognmand siden januar 1994, og han har i forvejen tre bevillinger som taxavognmand i Farsø. Som taxavognmand er der tilmed en del andre krav, der opfyldes, inden man får den nødvendige bevilling. Dels må man ikke skylde det offentlige mere end 50.000 kroner, og dels skal man have gennemgået de nødvendige kurser for personbefordring. Udvalget for teknik og miljø tager i denne uge stilling til, hvem der skal have den nye bevilling.