Thisted

To beboelser udgravet

Ud­grav­nings­le­de­ren, ar­kæo­log Char­lot­te Boje An­der­sen, vi­ser her hul­ler­ne fra de kraf­ti­ge stol­per, der har holdt por­ten ind til vi­kin­ge­går­den ved Ørum Sø. Foto: Klaus Mad­sen.

Ud­grav­nings­le­de­ren, ar­kæo­log Char­lot­te Boje An­der­sen, vi­ser her hul­ler­ne fra de kraf­ti­ge stol­per, der har holdt por­ten ind til vi­kin­ge­går­den ved Ørum Sø. Foto: Klaus Mad­sen.

{ Måske er udgravningen af en gårdplads med et stort portanlæg, to huse og skelgrøft tæt på Ørum Kirke i Sydthy minder om den første herregård, der senere i historien blev til lensædet, slottet og amtssædet Ørum - første gang med sikkerhed nævnt 1367 i et skøde. I hvert fald viser fundet, at der boede mennesker her ved Ørum Sø allerede for 1000 år siden. Men det gjorde der sandelig også for 3000 år siden, viser fra samme udgravning den komplette aftegning med stolpehuller og kogegruppe af et hus på otte gange seks meter fra yngre bronzealder. Det er Museet for Thy og Vester Hanherred, der har foretaget udgravningen, efter at den nuværende ejer af jorden havde søgt om tilladelse til at bygge en ny lade til halm.