To biblioteks-filialer lukker

AGGERSUND og OVERLADE: Kommunens to mindste biblioteksfilialer, Aggersund Bibliotek og Overlade Bibliotek, lukkede ved årsskiftet som følge af besparelser på de kommunale budgetter. Løgstør Bibliotek har skullet finde besparelser på bibliotekets budgetter for 2003 og de følgende år på 200.000 kr. Et stort beløb som biblioteket ikke har kunnet finde uden at reducere i biblioteks personale. - Heldigvis har det ikke været nødvendigt med fyringer, da en stilling stod for at skulle genbesættes, oplyser ledende bibliotekar Bo Jacobsen. - Men med et hoved mindre har det været nødvendigt at skære i bibliotekets åbningstider, og det er altså gået ud over de to mindste filialer. - Vi må desværre konstatere, at antallet af udlån i de små filialer har været yderst begrænsede. Vi har heller ikke haft tilstrækkeligt økonomisk råderum til at kunne drive filialerne med en attraktiv vifte af moderne biblioteksmaterialer. Bo Jacobsen håber dog, at alle de nuværende lånere fra Aggersund og Overlade vil have lyst og lejlighed til at benytte bibliotekerne i Løgstør og Ranum. mich