To centre godkendt

Skolerne i Tornby, Horne, Bjergby og Vrå og Vrejlev-Hæstrup afklaret.

Skolerne i Tornby, Horne og Bjergby bliver et skolecentre, og Vrejlev-Hæstrup og Vrå Center bliver et skolecenter. Undervisningsministeriet har netop givet en længe ventet dispensation, og det er glæde over fra politisk hold. - Det betyder, at vi nu kan komme videre med det, vi havde planlagt, og der er klarhed over den ledelsesmæssige situation, siger fungerende formand for børne- og undervisningsudvalget, Thomas Mark (R). For Horne-Asdal Skole betyder det, at man nu kan gå i gang med at ansætte en lokal leder. Skolen har som tidligere fortalt i NORDJYSKE mistet både leder og souschef med virkning fra 1. august, lederen er rejst og souschefen har taget et års orlov. Et forløb, hvor man var i gang med at ansætte en ny og havde holdt samtaler, blev stoppet. Begrundelsen var, at man ikke vidste, om godkendelsen kom i hus - og derfor ikke kunne vide, om den ny skulle være skoleleder eller afdelingsleder i et center. - Vi kan nu gå i gang med at finde en ny efter sommerferien, siger Thomas Mark. Begejstringen i Horne er dog noget mere moderat. - Så er vi jo nødt til at sige, at det er sådan, det er. Der er ingen tvivl om, at vi allerhelst ville have lov at køre videre som en selvstændig skole, men det løb er kørt for længst. Vi må bakke op om beslutningen, når den nu en gang er taget, så vores nye centerleder kan få de bedste forudsætninger. Og vi er selvfølgelig klar til at ansætte en ny lokal leder. Vi ved ikke, om dem der har søgt vil være interesserede igen, for nu har vi jo gjort lidt grin med dem ved at stoppe midt i det hele, siger skolebestyrelsesmedlem Bo Niebuhr. Dispensation er giver for tre år, men politikerne regner ikke med, at det stopper der: - Vi hæfter os ved, at regeringen og KL har aftalt, at der i næste folketingssamling fremsættes lovforslag om, at de lovmæssige bindinger for fælles ledelse af folkeskoler ophæves, så at ordningen kan gøres permanent, siger Thomas Mark.