Lokalpolitik

To chef-stillinger ofres

SINDAL:Forleden omtalte vi Sindal Kommunes planer om igen at ændre forvaltningsstrukturen, så der bliver tale om en direktionsmodel med kommunaldirektør, økonomichef samt en direktør for en personforvaltning, hvorunder skal høre både socialforvaltning og børne- og kulturforvaltning. Der forelægger nu yderligere information om planerne, som politikerne skal drøfte på kommunalbestyrelsemødet på mandag. Et oplæg fra kommunaldirektøren viser således, at der er fuld speed på processen, der for alvor gik igang efter afskedigelsen af socialchefen for nylig. I oplægget lægges der nemlig op til, at ændringerne skal være gennemført allerede i år i uge 41, første uge af oktober, og det er ikke småting, som skal sættes i værk. Stillingen som socialchef bliver selvsagt ikke opslået på ny, og to andre chefstillinger skal også nedlægges. Det drejer sig om cheferne for teknisk forvaltning og børne- og kulturforvaltningen, der skal konverteres til stillinger som afdelingsledere, ligesom der skal ansættes en direktør for den kommende personforvaltning. Samme løn "Udgangspunktet er ønsket om at decentralisere yderligere til institutioner/skoler m.v.. Der vil således opstå en række mere selvstændige driftsenheder, der har udstrakt kompetence vedr. budgetrammer og daglig drift...", hedder det blandt andet. Med hensyn til hastigheden af ændringerne henviser kommunaldirektøren, at det er vigtigt med hurtige beslutninger, da man i øjeblikket ikke har en chef for det sociale områder. Selv om stillingerne som chef for børne- og kulturområdet og det tekniske område ændres til afdelingsledere vil det ikke betyder ændringer i lønnen. tn