Børnepasning

To daginstitutioner bliver måske til én

Spiloppen og Regnbuen kan blive lagt sammen

HJØRRING:Et forslag om at lægge Børnehuset Spiloppen og Børnehaven Regnbuen i Hjørrings vestby sammen til én institution er sendt i høring i bestyrelserne i de to institutioner, og der snakkes nu frem og tilbage om fordele og ulemper blandt både personale og forældre. Stillingen som leder af Børnehuset Spiloppen på Nordens Allé - en integreret institution for 0-6 årige - er ledig, og det har endnu ikke været muligt at besætte den. Det er den direkte årsag til, at en sammenlægning kommer på tale. Stillingen har været opslået ledig, og et ansættelsesudvalg bestående af forældrebestyrelsesmedlemmer og forvaltning er efter en række samtaler med ansøgerne nået frem til, at ingen indstilles til jobbet. Forvaltningen har derfor overvejet, om stillingen som leder skal genopslåes, eller om det i stedet skal overvejes at sammenlægge de to naboinstitutioner og dermed etablere fælles ledelse og bestyrelse. Naboer i dag Spiloppen og Regnbuen er placeret i to næsten identiske huse, der ligger umiddelbart ved siden af hinanden. Legepladserne er adskilt af selve institutionsbygningerne og et plankeværk. Spiloppen har i gennemsnit 20 børn i vuggestuegruppen og 23 børnehavebørn. Regnbuen har i snit 45 børnehavebørn. - Forslaget går nu ud i høring, og der er alene tale om et forslag. Intet er besluttet endnu. Forældre og medarbejdere skal først høres, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). Foreløbig er forslaget til en fremtidig struktur, at der etableres én fælles institution bestående af to huse. Ledelsen udgøres af en leder og to afdelingsledere. Der etableres en bestyrelse, hvor der sikres, at både vuggestue- og børnehavebørn er repræsenteret. Forslaget har med de nuværende bevillingsprincipper ingen økonomiske konsekvenser, idet bevillingerne følger børnetallet.