Børnepasning

To daginstitutioner bliver til en

Udvalg er klar til at lade Regnbuen og Springeren i Hjallerup smelte sammen

HJALLERUP:Hvis det står til børne- og kulturudvalget, skal den aldersintegrerede institution Springeren og fritidshjemmet Regnbuen på Præstevænget i Hjallerup fra årsskiftet være én og samme daginstitution. Udvalget har således over for økonomiudvalget og byrådet anbefalet, at den omtalte fusion bliver en realitet med indgangen til det nye år, og hvis byrådet som ventet siger ja til dette, vil de folkevalgte beslutningstagere have taget det første skridt i bestræbelserne på at skabe en ny ledelsesinstruktør på daginstitutionsområdet. Her har byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2005 sat det som mål at opnå en besparelse på ialt 250.000 kr., og mens formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), tvivler på, at dette mål er realistisk, så slår han også fast, at det ikke et ønske om at spare, der ligger til grund for de nye tider på børnepasningsområdet. - Vi har en forventning om, at vi ved at gøre det her får mere kvalitet. Vi tror, at vi kan få nogle mere hensigtsmæssige børnegrupper, og det rationale, vi opnår på sigt, skal komme børnene til gode. Det er det, det hele drejer sig om, siger han. Sammenlægningen af Springeren og Regnbuen er på nuværende tidspunkt blevet gjort lettere af, at lederstillingen i Regnbuen p.t. er ubesat, men blandt de ting, der nu skal drøftes med personalegrupperne i de to institutioner, er spørgsmålet om, hvorvidt der i den nye, store daginstitution skal være en afdelingsleder i Regnbuen. Det er dog bare et af de mange spørgsmål, der skal vendes inden fusionen, og Peter Bandholm fastslår, at kommunen vil være indstillet på at bidrage konstruktivt til den forestående sammenlægning - blandt andet med diverse kursusforløb - så denne kan gennemføres så smertefrit som muligt. Både Springeren (med børn fra 3 til 14 år) og Regnbuen (6-14 år) er i øjeblikket normeret til 60 børn - omend der p.t. begge steder er mere end dette - så der bliver fremover tale om en institution med omkring 125-130 børn, og et af målene med fusionen er at få skabt nogle alderssvarende børnegrupper, ligesom alle de tilknyttede forældre vil kunne se frem til en åbningstid, der løber fra klokken 06.00 til 17.00 på alle hverdage.