Bannerslund

To dobbeltcykler med hjælpemotor

FREDERIKSHAVN:Da Socialministeriet besluttede at afsætte penge til ¿bedre ældrepleje¿, kom der fra de ældre og personalet i ældreplejen et stort ønske om en sådan cykel til både Strandgårdens beboere i Strandby og de brugere, der kommer i daghjemmet Fristedet i Frederikshavn. Cyklen, som man allerede i nogen tid har kunnet se køre fra Aktivitetshuset i Bangsbo og fra Sæby Ældrecenter, fungerer på den måde, at piloten og passageren sidder ved siden af hinanden og begge træder i pedalerne. Hvis passageren må give op, eller når det går op ad bakke, træder hjælpemotoren til. Der blev indsendt ansøgning på de to cykler til Socialministeriet, og og svaret var positivt. - Men der meldte sig alligevel en skuffelse, da det gik op for os, at vi ikke en gang fik halvdelen af det beløb, cyklerne koster. Faktisk manglede vi 48.000 kroner for at kunne købe dem, siger Daisy Pedersen, aktivitetsleder i område Fladstrand Mange ansøgninger blev sendt ud, og reaktionerne var så positive, at det lykkede at skrabe pengene sammen. - Til Strandgårdens cykel fik vi kr. 5.000 fra Elling Sogns Menighedspleje, kr. 8.000 fra Strandgårdens Aktivitetsudvalg, kr. 1.000 fra Strandgårdens Venner, kr. 5.000 fra Lions Club Bannerslund og kr. 5.000 fra Bruger- og Pårørenderådet. Til Fristedets cykel fik vi kr. 10.000 fra Frederikshavn Sogns Menighedspleje, kr. 5.000 fra Lions Club Frederikshavn, kr. 2.500 fra Personlig Frihedsværn, kr. 2.500 fra Nordjyske Bank, kr. 2.500 fra Danske Bank og kr. 1.500 fra Frederikshavn Minibusser, fortæller Daisy Pedersen.