EMNER

To dyster om at blive S-kandidat

Thisted-kreds gør klar til ny urafstemning om pladsen efter Egon Pleidrup.

Medlemmerne af de 10 socialdemokratiske partiforeninger i Thy og på Mors har indtil videre to kandidater at vælge mellem til den forestående urafstemning om, hvem der skal være ny socialdemokratisk folketingskandidat i Thisted-kredsen efter Egon Pleidrup Poulsen, der omkom ved en drukneulykke for snart to uger siden. Kredsens nuværende folketingsmedlem Ole Vagn Christensen og lektor på Thisted Gymnasium Morten Bo Bertelsen har begge meddelt, at de er kandidater. Det var de også ved forårets urafstemning, der blev vundet af Egon Pleidrup med langt over halvdelen af de afgivne stemmer mod Morten Bo Bertelsens 25 procent og Ole Vagn Christensens 16 procent. Som kredsens siddende folketingsmedlem er Ole Vagn Christensen per automatik også folketingskandidat med mindre han udfordres af en modkandidat. - Skal jeg have en modkandidat, kræver det, at han eller hun opstilles af mindst 25 partimedlemmer eller at en af kredens socialdemokratiske vælgerforeninger vælger en modkandidat på en ekstraordinær generalforsamling, forklarer Ole Vagn Christensen, som selv vil bede sin partiforening om at holde en ekstraordinær generalforsamling for at tilkendegive sin støtte til ham. Morten Bo Bertelsen har også meddelt, at han går efter at blive Thisted-kredsens folketingskandidat. Han har opbakning fra bestyrelsen i sin partiforening, men er endnu ikke formelt valgt som kandidat på en ekstraordinær generalforsamling. - Jeg har meldt mig, fordi det er, hvad jeg vil. Selv om baggrunden er tragisk, føler jeg det naturligt, at jeg stiller op igen - ikke mindst fordi jeg i foråret var med til at udfordre Ole Vagn Christensen som folketingskandidat, siger Morten Bo Bertelsen, der håber på et "sobert forløb" op til den urafstemning, der skal være afgjort 20. december. Den kandidat, der vælges, skal have mindst 50 procent af de afgivne stemmer. Kredsformand Birthe Guld oplyser, at kredsbestyrelsen har besluttet at holde urafstemning. - I dag skriver vi til partiets medlemmer i Thisted-kredsen og orienterer om den forestående procedure, forklarer Birthe Guld. 22. november er sidste frist for partiforeningerne til at indstille kandidater, mens fristen, for at 25 individuelle partimedlemmer kan komme med kandidatforslag, er en uge længere. 6. december holdes et ekstraordinært kredsrepræsentantskabsmøde, hvor der tages stilling til de indkomne kandidatforslag. Dagen efter sendes stemmesedler ud. De skal returneres senest 16. december og forventes optalt til 20. december.