Lokalpolitik

To ekstra medarbejdere til at gnave sig igennem sagspukkel

Flere kommer ud af kontanthjælp og sygedagpenge

SINDAL:Sindal Kommune er formentlig på vej til at ansætte to ekstra medarbejdere, der skal løse problemet med ophobningen af sager på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. I hvert fald har økonomiudvalget fået grønt lys til at færdiggøre forslaget om de ekstra ansatte, som ifølge et statusnotat på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet kan tjene deres egen løn hjem ved en målrettet indsats. - Det er ikke givet, at det er hele sandheden, vi har fået. Derfor skal vi se indsatsen i et bredere perspektiv, hvor vi tager ting som førtidspension, revalidering og fleksjob med. Vi skal have hele området analyseret, før de siger ja til ansættelsen. Det nytter ikke så meget, at vi får en hel masse ud af kontanthjælp og sygedagpenge, hvis vi så får de samme udgifter til førtidspension, siger borgmester Søren Risager (V). Hvis økonomiudvalget siger endelig ja på det næste udvalgsmøde, så kan ansættelsen af de to medarbejder ifølge forslaget ske den 1. december. Flere langvarigt syge Sindal er den kommune, der har haft den fjerdehøjeste stigning blandt kommunerne i Nordjyllands Amt, når man ser på udviklingen fra 2000 til 2001 i udgiften til personer, der har været på sygedagpenge i 52 uger eller mere. Og i forhold til 1999 er udgiften til den kategori næsten fordoblet, fordi statsrefusionen til den kategori blev fjernet midt i 1999. Der er dog andre nordjyske kommuner, som er langt hårdere belastet af udgiftspresset på området. Beskæftigelseskonsulent John Elkjær Madsen har i statusnotatet tegnet et øjebliksbillede af situationen på sygedagpengeområdet den 22. september 2002, hvor socialforvaltningen i alt havde 117 sygedagpengesager at behandle. Heraf var der 22 sager med mere end 52 ugers sygdom. De 95 sager under 52 uger koster netto ca. 120.000 kroner om ugen, fordi der stadig ydes statsrefusion på 50 procent på sygedagpengesager af en varighed på mellem 5 og 52 uger. Sygedagpengesager på under 5 uger giver ingen nettoudgifter til kommunen. Til gengæld giver de sidste 22 længst varende sager en nettoudgift for kommunen på godt 66.000 kroner om ugen. Bemanding Herefter har beskæftigelseskonsulenten lavet en status over forvaltningens bemanding på sygedagpengeområdet og behovet for flere ressourcer til de komplicerede sager. Den kommunale årlige udgift til en person på sygedagpenge af mere end 52 ugers varighed er 156.832 kroner, og det er vurderes som realistisk, at antallet af disse sager kan nedbringes fra 22 til 12 ved at ansætte en ekstra medarbejder. Den anden ansættelse er tænkt som ressourceforøgelse i forhold til kontanthjælpsager, hvoraf arbejdsmarkedsafdelingen har de mere komplicerede sager. Dem var der 74 af pr. 11. oktober 2002, og desuden havde medarbejderen der 18 revalideringssager. Vurderingen er, at 50 sager er en rimelig sagsmængde pr. medarbejder. Konklusion Konklusionen i notatet er, at når den ekstra indsats med de to medarbejdere får fuld effekt, så vil der ligge en nettobesparelse på 2,23 mio. kr. om året, og at der i 2003 kan opnås en besparelse på 550.000 kroner. Til sammenligning bliver den forøgede lønudgift på 520.000 kroner, og det er dette beløb, der søges ført over fra konti for kontanthjælp, sygedagpenge m.v. til arbejdsmarkedsafdelingen til lønudbetaling.