Redningsvæsen

To et halvt ton til salg lokalt

Politiet har godkendt fire salgssteder efter råd fra beredskabet

NIBE:Stramningen af reglerne efter danmarkshistoriens hidtil største og mest skæbnesvanger fyrværkeri-eksplosion i Seest ved Kolding har også sat tydelige spor i Nibe Kommune. Politiet har nu godkendt fire ansøgninger om lov til at sælge fyrværkeri - den seneste fra Vokslev Maskinstation - efter rådgivning fra beredskabet i Nibe Antallet af godkendelser sammenlignet med sidste år er ikke faldet. - Men det er den mængde ansøgere har søgt om at måtte opbevare og sælge, konstaterer beredskabschef Lennart Olsson. Han kalder beredskabets behandling af ansøgningerne for "imødekommende". - Vi har høfligt, men bestemt rådgivet om, hvordan man sikrer sig, at de strammede regler ikke bliver overtrådt, og vi har i de fleste tilfælde indstillet til politiet, at den ansøgte mængde fyrværkeri begrænses. To et halvt ton er nu lovligt til salg i Nibe Kommune - vægten er total inklusiv indpakning, pinde, pap, papir og lunter, så der er ikke tale om tiladelse til salg og opbevaring af tilsammen to et halv ton krudt på de fire lovlige salgssteder. Ved siden af Vokslev Maskinstation omfatter de godkendte sælgere Sølyst Camping, Storkøb på Toften, og Allan Dyhr, der har søgt om lov til salg fra St. Algades bageri, og opbevaring hos en lokal virksomhed. Det strammede regelsæt omfatter adskillige punkter. Det er eksempelvis kun tilladt at udbyde 50 kilo fyrværkeri ad gangen på salgsstedet, det resterende varelager skal opbevares i en sikret aflåst container bag hegn - i de fire lokale tilfælde mindst 20 meter fra nærmeste beboelse, og signalerne efter katastrofen ved Kolding skærper politiets og beredskabets kontrol. Også med svage sjæle, der kunne finde på at sælge fyrværkeri uden tilladelse. - Politiet og beredskabet kigger forbi inden nytårsaften, varsler beredskabschef Lennart Olsson.