EMNER

To foreninger fik fondspenge

AALESTRUP:To lokale foreninger er hver blevet 5000 kr. rigere. Fra Fonden Himmerland, der er oprettet af forsikringsselskabet Himmerland med hovedsæde i Aars, har dels foreningen bag Fjelsø Forsamlingshus og dels Møldrup BMX-Klub modtaget hver en check på 5000 kr. Det var lokalformanden for fonden, Jens Andersen, Møldrup, der overrakte pengene. På forsamlingshusets vegne var det kasseren, Linda Christensen, der modtog pengene, mens formanden for BMX-klubben Niels Martin Poulsen tog imod. Sidstnævnte klub vil bruge pengene i forbindelse med indlæggelse af vand i klubhuset, mens forsamlingshuset anvender dem til køb af nye lamper. Fonden Himmerland blev etableret ved selskabets 100 års jubilæum i 1988, og alene i fjor uddelte den ca. 250.000 kr.