Lokalpolitik

- To forskellige sager

STØVFORURENINGAalborgs borgmester kan ikke sammenligne havnebyggeri i Nørresundby og Aalborg, siger amtspolitiker

AALBORG:- Nordjyllands Amt er ikke inkonsekvent i sine afgørelser, som Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) flere gange har påstået i medierne. Han sammenligner to sager med vidt forskellig baggrund. Den fungerende formand for amtets Udvalg for Teknik og Miljø, Henrik Ringbæk Madsen (S), går nu i rette med sin partifælle i sagen om byggeri på det gamle værftsareal i Aalborg. Kommunen vil tillade kontorbyggeri med p-pladser, som er tættere på de to korn- og foderstoffirmaer vest for værftsarealet, end amtet bryder sig om. Amtet kræver en bufferzone på mindst 300 meter - kommunen har intet imod at tillade parkeringspladser tættere på DLG og KFK. I debatten har borgmester Henning G. Jensen flere gange henvist til, at kommunens nye tekniske forvaltning på havnen i Nørresundby ligger lige så tæt på Peder H. Hedegaards anlæg med korn og foderstoffer. Men her har amtet ikke protesteret. - Men i Nørresundby er der den væsentlige forskel, at kommunen som bygherre og Peder P. Hedegaard er blevet enige om, at foderstoffirmaet flytter nogle støvproducerende aktiviteter længere vestpå i anlægget, og desuden skærmes der med noget byggeri, der kan opfattes som en slags støvmur. Den enighed er der ikke på sydsiden af fjorden, siger Henrik Ringbæk Madsen. Amtet er både påtale- og tilsynsmyndighed i sådanne sager. Derfor er amtet - ifølge Ringbæk Madsen - nødt til at gribe ind. Aalborg Byråd besluttede i mandags at blæse på amtets protester og sende en lokalplan for området ud i offentlig høring. - Vi har ikke diskuteret det i amtets teknikudvalg, men personligt kan jeg ikke forestille mig, at vi vil nedlægge veto mod en enig beslutning i Aalborg Byråd, siger Henrik Ringbæk Madsen. Han erkender også, at planerne er flotte - og at det er en god og fornuftig udvikling, Aalborg er i gang med på havnefronten. - Men der kan let opstå en underlig situation, hvis byggeriet på værftsarealet laves, som Aalborg Kommune vil, påpeger Ringbæk Madsen. - For hvis der senere kommer klager over forurening fra de to korn- og foderstofforretninger, kan amtet blive nødt til at pålægge de to virksomheder at mindske støvforureningen. Og så er det pludselig virksomhederne, der står med et problem.