To forslag til forbrug af midler ved salg af Elsam-aktier

Flyt turistkontoret og renover Valmuemarken

EL-PENGE:Henrik Winther Jensen, Valmuemarken 8, Aalborg, har følgende forslag til, hvad man kan bruge de mange millioner til, hvis Aalborg Kommune vælger at sælge sine Elsamaktier. Han skríver: Først skal man nøje overveje beskatningen af pengene, ja man kan nærmest sammenligne det med en kapitalpension, som udbetales eller ophæves i utide med høj beskatning til følge. Så derfor syntes jeg, at man i overvejende grad skal nedbringe kommunes gæld, det vil give en styrke på lang sigt mener jeg, og efterfølgende vil det give nogle nye muligheder for at iværksætte forbedringer på mange felter og give mulighed for nye anlægsinvesteringer fremover som vil være til stor gavn for beskæftigelsen her i Aalborg. Forslag til forbedring i Kommunen på sigt : 1. Man bør overveje at flytte turistbureauet fra Nytorv/Østerå, det har i dag en håbløs placering i forhold til turisterne, som har svært ved at finde derind, og parkeringsforholdende er helt håbløse, jeg syntes det vil være oplagt at placere det næsten lige over for Zoo`s hovedindgang. Det vil være et helt naturligt sted, og kommer man syd kører man på den flottest indfaldsvej ind til Aalborg - Hobrovej - og ved sygehus Syd drejer man til venstre og få hundrede meter fremme er man der. Skulle man i stedet komme med tog er der ikke lagt til Zoo fra banegården igennem kildeparken. Det vil afgjort sælge flere billetter i Nordjylland er jeg sikker på og den første attraktion Zoo ligger lige for fødderne af de ny tilkommende turister, bagefter kan man besøge Aalborg tårnet som ligger få hundrede meter derfra og få et indtryk af området og byen som man så efterfølgende kan kikke på. 2. Renovering af forstadskvarterer, som trænger til et løft som eksempelvis Valmuemarken, som ligger i stærkt forfald på stier og fortove efter mange års misligholdelse, netop disse tung projekter burde have et løft når Kommunens økonomi tillader det, så derfor må det være inden for rækkevidde fremover når gælden ved et evt. salg bliver væsentligt nedbragt.