To frikirker samarbejder om kursus

BRØNDERSLEV:De to frikirker, Frikirken Brønderslev og Apostolsk Kirke, har besluttet at afvikle et Alpha-kursus i fælleskab. - Alpha er et hyggeligt samtalekursus om de grundlæggende elementer i kristendommen. Det foregår over ti aftener, en lørdag og til slut en festaften. Når jeg kalder det "hyggeligt", er det, fordi man først spiser sammen, forklarer Børge Jensen, Manna, faglig konsulent og leder af kurset for Apostolsk Kirke. Kurset forgår i kirken på Kirkevej 10. Efter et aktuelt, mindre foredrag drikkes der kaffe og the, mens snakken går om f.eks. aftenens emne eller andet, der ligger deltagerne på sinde. Alpha-aftenen skal også indeholde humoristiske indslag. - Sjov og alvor går hånd i hånd. Alpha afholdes i mange kirker i Danmark - både i fri- og folkekirker. Henrik Kramer, Frikirken Brønderslev, er med til at lede kurset, men der er mange forskellige talere på de forskellige aftener. - Undervisningen tilbydes gratis, hvorimod man betaler et mindre beløb for materialer og mad. Maden laves af kirkernes egne kokke, som plejer at være meget krative i deres madlavning. Alpha er et åbent forløb, som henvender sig til alle, uanset religiøst tilhørsforhold. - Troen er meget "in" for tiden. Derfor ønsker mange som regel at undersøge kristendommens grundlæggende elementer lidt nærmere. Det bliver der rig lejlighed til, siger Børge Jensen, der har været med til at gennemføre fem lignende alphaforløb inden for de seneste år - Mange ønsker også dybere kendskab til den kristnr tro, i forbindelse med at der de senere år er flyttet en del andre kulturer til vort land/by. Mange finder det godt at have et bedre kendskab til vores egen kultur, hvor kristendommen er den grundlæggende, når de har kontakt til andre fremmede religioner. Så de to frikirker er meget spændte på tilslutningen til kurset, der begynder onsdag 5. marts. dving