Tyverier

To gange 40 dages betinget fænsel

LØGSTØR:To mænd fra Løgstøregnen på henholdsvis 20 og 24 år er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 40 dages betinget fængsel for tyveri. Begge var tiltalt for indbrud i tre sommerhuse i Trend i april i år, hvor der blev stjålet værktøj, radio- og tv udstyr med mere for adskillige tusinde kroner. Den 24 årige erkendt at have begået to af tyverierne sammen med den 20-årige, men han kunne ikke erindre noget om det tredje indbrud. Den 20-årige nægtede kategorisk, at han havde haft noget som helst med tyverierne at gøre, han havde enten været på arbejde eller ligget hjemme og sovet på det tidspunkt tyverierne var begået. Men hans forklaring blev undergravet på flere punkter. Efter den 24-åriges forklaring havde man nemlig benyttet den 20-åriges røde Polo til tyvetogtet. Ydermere fandt politiet ved ransagning på hans bopæl væsentlige dele af tyvekosterne, og hvad værre var, i bagerummet på den røde Polo fandt politiet malingrester, der stammede fra en stjålet tvangsblander, der var blandt de fundne tyvekoster. Den 24-årige modtog dommen, hvorimod den 20-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til anke til landsretten.