Lokalpolitik

To gange Lene kaprede V-stemmer

To stærke kvinder fra S og K løb med Venstre-stemmer

BRØNDERSLEV:To gange Lene løb med mange Venstre-stemmer i Brønderslev - dels Lene Hansen (S), dels Lene espersen (K). Det mener formand for Brønderslev Venstrevælgerforening, Inger Møller Nielsen, der på generalforsamlingen skulle forklare en tilbagegang i stemmer til folketingsvalget forleden. - Mange stemte på Lene Espersen, og Lene Hansen fik også mange personlige stemmer herfra, sagde Inger Møller Nielsen, der dog ønskede de nordjyske politikere til lykke med valget til Folketinget. Inger Møller Nielsen sagde, at der i den tid, Venstre har haft "regeringsmagten" i Brønderslev Kommune med Jens Arne Hedegaard som øverste leder, er der opnået mange fine resultater. - Der er etableret erhvervsområde, Brønderslev er lanceret som bosætningskommune, og der er kommet frit valg på ældre-området, kommunens økonomi er forbedret, og så er der taget fat på skolerenoveringen med mere. - Den udvikling skal gerne fortsætte i den nye storkommune. - Vi matcher hinanden på mange områder, men der er også områder, hvor vi ikke matcher hinanden slet så godt. Blandt andet, når det gælder service over for ældre samt kultur- og fritids-området. - Vi kan selvfølgelig kun appellere til, at vi tager det bedste med fra begge kommuner, og stiler efterøverste fællesnævner. - Der er mange opgaver, der ligger og venter. Det er fortsat et stort ønske at vi får et bedre tilbud til de unge i kommunen i form af et ungdomshus - at skolerne renoveres, hvor behovet er. At der opføres en hal mere, og at Bredgade renoveres. - Det er store og små opgaver, der hver især har deres berettigelse. - Men vi må også appelere til, at vore politikere er gode til at prioritere, og foretage fornødne analyser og vurderinger, inden tingene igangsættes, således at den overordnede disponering gør, at vi får mest muligt for skatteydernes penge. Inger Møller Nielsen kom også ind på, at der mandag 28. februar skal vælges borgmesterkandidat. - Det er meget få medlemmer, der skoler Brønderslev og Dronninglund - ca. 500 i hver kommune. - Vi tegner mange ny medlemmer, oplyste Inger Møller Nielsen, der ikke lagde skjul på, at hun håber, at Jens Arne Hedegaard vælges som borgmesterkandidat i den ny storkommune.