EMNER

To grunde til at være glad for nye tiltag i trafikken

Valmuemarken 6, Hune TRAFIK: 2 gange er man blevet glad de sidste dage: først fordi Amtet har indset og besluttet, at der MÅ foretages en vejregulering i Hune i krydset Vesterhavsvej-Pirupvej-Stenmarksvej. Udkørselen fra sidstnævnte er jo forøget betydeligt efter tilkomsten af ALDI og bebyggelsen Klitheden. Dernæst fordi Leif Poulsen i lørdags fremfører i "Vores By - Nordjyske" nøjagtig de samme tanker, som undertegnede længe har overvejet at fremlægge. Nemlig, at den rigtige løsning i et kryds som ovennævnte vil være lysregulering, og ikke en rundkørsel, selv om jeg - i modsætning til Leif Poulsen - mener, at en sådan dog trods alt vil være en væsentlig forbedring i forhold til nu. Vedrørende den rundhåndede udstrøning af rundkørsler iøvrigt i Det Nordjyske har jeg som LP også det indtryk, at Amtsvejvæsenet simpelthen synes at være helt bidt af den ide, at rundkørsler er Guds gave til bilisterne. Vel! De er sør'me osse gode, men ikke hvor som helst. Rundkørsler er den rigtige løsning, hvor to eller flere veje med omtrent samme tilkørselsfrekvens forefindes, men dér hvor en af vejene er totaltdominerende i trafikmængde, vil lysregulering være sagen - især hvis reguleringen automatisk tilpasses efter behovene på forskellige tider af døgnet. Selvfølgelig vil der være ventetid, men man kommer dog til en gang imellem. Hvis Peter Sønderlund fra amtets Planlægnings- og Sikkerhedsgruppe har holdt på en af ovennævnte biveje i sommermyldretiden, vil han have set, at der er konstant køkørsel på Vesterhavsvej, så indkørsel fra de to andre veje vil simpelthen være blokeret i lange tider ad gangen. På den anden side kan jeg godt se, at et lyskryds vil være forsinkende på alle andre tider, så jeg kan godt være i syv sind om, hvad jeg foretrækker. Men hvad med at lave en kombination, hvor lysreguleringen pr. automatik kun sætter ind, når der er køkørsel? Det bliver selvfølgelig dyrere, men tag det som et forsøg. Mig bekendt ses det ikke andre steder i Nordjylland, - det kan derimod opleves i København - og der skal nok findes steder heroppe, hvor der kan gøres brug af erfaringen fra sådan et forsøg. Hvis trafiksikkerheden skulle være større i rundkørsler, må det bero på en anderledes afmærkning, for rundkørsler er da ikke generelt tydeligere i billedet end lyskryds, og i begge tilfælde må eventuelle bump have samme effekt. Når man ser med hvilken hastighed, der køres ind og ud af og overhales i rundkørsler - ofte uden tegngivning, er det et under at der ikke sker flere ulykker i disse. Á propos sikkerhed i rundkørsler: Når man ved, hvor kritiske vejmyndighederne (gudskelov) er med skiltning op til vejene for ikke at distrahere bilisterne, kan det undre, at man fylder rundkørslerne med kunstværker, der ganske vist er både sjove og flotte, men i højeste grad bortleder opmærksomheden fra trafikken. Jeg har da opdaget, at jeg må tage mig selv ordentlig i nakken, når jeg passerer en "kunst"rundkørsel, for man vil jo gerne både se på værkerne - og undgå uheld.