Lokalpolitik

To indsigelser mod slagteriplaner i Vrå

VRÅ:Det nye slagteri i Vrå er nu kommet et skridt nærmere - nemlig på økonomiudvalgets møde forleden, hvor indstillingen til kommunalbestyrelsen blev, at lokalplanen skal godkendes. Lokalplanen har været i offentlig høring siden 28. april, og der kom to indsigelser i perioden - en der var tilfreds med udseendet af facaden langs Christiansgade, samt flere borgere, som frygter støj fra slagteriet. Frygt for støj - Vi tager hensyn til indsigelsen om facaden, som skal laves, så den passer ind i området. Men de øvrige indsigelser, som handler om frygt for støj, kan vi ikke gøre noget ved nu. Der er masser af regler, en virksomhed skal overholde omkring sådanne ting, og vi kan kun gå ind i sagen, hvis det viser sig, at de eksisterende regler ikke bliver overholdt, siger Birthe Andersen (V) fra økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen holder ekstraordinært møde på mandag, 29. maj, hvor lokalplanen for slagteriet er på dagsordenen.