Lokalpolitik

To invitationer til Brovst kommune

Gade skal til møde om både en Midtfjordskommune og en med Brønderslev

BROVST:Der var masser af post til borgmester Mogens Gade (V) onsdag morgen. To invitationer lå blandt andet og ventede på ham. Det er igen ping pong spillet mellem områdets borgmestre om kommunesammenlægninger, som er i gang. Den ene invitation er til et møde om en Midtfjordskommune og den anden invitation er til et møde med blandt andre Brønderslev kommune. I brevet fra Fjerritslev kommune, som gælder Brovst, Løgstør og Nibe, står der, at det er en indbydelse til en uformel snak om mulighederne i fremtiden. Dagsordenen for mødet, som er fastsat til onsdag 3. marts, går på gensidig orientering om overvejelser og sammenlægningstanker. Bare en god snak Mogens Gade vil tage imod invitationen, men han forventer ikke, at mødet vil byde på mere end en god snak. - Som det fremgik klart på borgermødet onsdag aften, så har vi en fast holdning, siger han og henviser til ønsket om en Jammerbugtkommune. - Så det er ikke sådan, at det møde vil resultere i en kommune. Det vil være en erfaringsudveksling. Vi har ikke nogen stor fidus til sådan en kommune. Det samarbejde, som vi har i dag, går øst på, tilføjer borgmesteren. I den anden kuvert gemmer sig en invitation til et møde 29. marts i Pandrup. Sammen invitation har de øvrige Jammerbugtskommuner fået og også Brønderslev og Løkken-Vrå er også inviteret. Mogens Gade fortæller, at baggrunden for invitationen er, at Pandrup, Brønderslev og Løkken-Vrå på et møde tidligere på måneden har besluttet at udvide kredsen med Aabybro og Brovst. - Der er tale om et sonderende møde og ikke forhandlinger, forklarer borgmesteren. Må blive konkrete På spørgsmålet om hvilket af møderne, der er mest interessant, svarer Mogens Gade, at alle de mennesker, som der skal holdes møde med, er interessante og det er godt at få snakket sammen med nabokommunerne. - Det handler ikke om at lukke døre, men om at holde dem åbne. Mødet 25. februar med de fire Jammerbugtkommuners økonomiudvalg er dog det mest interessante, indskyder han og tilføjer, at det er det møde, som han personligt ser mest frem til. - Jeg har ingen forventning om, at der vil blive underskrevet aftale 25. februar, men jeg forventer, at der vil komme mere entydige udmeldinger. Vi er ved at være ved det punkt, at vi må blive konkrete, siger Mogens Gade. I det hele taget savner Brovsts borgmester noget konkret at forholde sig til. - At Folketinget trådte i karakter og besluttede hvilke opgaver, der skal løses fremover i amterne, kommunerne og staten. Der er for mange ubekendte og det bliver en diffus diskussion, siger Mogens Gade. - Hvis vi fik slået den ubekendte fast, så kunne næste diskussion blive, hvilke krav det vil stille til de fremtidige kommuner, fortsætter han. Mogens Gade er dog bange for, at man ikke kan forvente, at Folketinget kommer med den udmelding, så møderne mellem borgmestrene fortsætter uden.