Redningsvæsen

To jubilarer har leveret god forplejning

De har altid kunnet levere en dansk bøf med løg

John Silleborg og Erna Nørholm blev fejret for deres altid friske måde at tackle opgaverne i beredskabet på. PRIVATFOTO

John Silleborg og Erna Nørholm blev fejret for deres altid friske måde at tackle opgaverne i beredskabet på. PRIVATFOTO

HADSUND:Erna Nørholm, Visborg og John Silleborg, Buddum har været frivillige i Redningsberedskabet gennem 25 år. Jubilarerne blev fejret i Mariagerfjord beredskabs kommandocentral i Hadsund med en reception for alle frivillige i Mariagerfjord beredskab samt indbudte gæster. Til stede ved receptionen var regionsleder Lene Schade og viceregionsleder Hardy Wounlund fra region Nordjylland. Fra region Nordjylland deltog desuden sekretær i regionsledelsen Grethe Niss samt Jens Niss, der er ansvarlig for region Nordjyllands informationsmateriale. Mariagerfjord Kommune var repræsenteret ved viceberedskabschef Gerner Nielsen, der havde flotte blomsterbuketter med til jubilarerne. Også en del frivillige var mødt frem for at gratulere Erna Nørholm og John Silleborg. Frederik den niendes fortjenstmedalje blev overrakt af regionsleder Lene Schade og diplomerne af viceberedskabschef Gerner Nielsen. Hjælp til de sultne Erna Nørholm og John Silleborg har begge været meget aktive i de 25 år de har været i redningsberedskabet, hvor de begge har haft deres opgaver indenfor forplejningstjenesten. Det har ført til mange ikke altid helt almindelige opgaver, men det har de begge taget i stiv arm. De har altid været villige til at deltage, når der er blevet sendt bud efter forplejningstjenesten, hvad enten det har været en øvelse eller sultne Falck folk på brandøvelse på Langevang i Randers, der lige stod og manglede en dansk bøf med løg. - Både Erna og John har gennem deres 25 år i redningsberedskabet været med til at gøre en forskel med deres altid friske måde at tackle opgaverne på, siger kredsleder Elin Aasted.