EMNER

To kæmpefejl

EU:Folkeafstemningerne om EU's forfatningstraktat i Frankrig og Holland blev et bragende nej, henholdsvis med 55 og 63 procent. I Frankrig blev forfatningen husstandsomdelt og debatteret. Folket ville ikke underlægges et EU-styre med en forfatning, der sætter egen forfatning ud af kraft. Utilfredshed med forfatningen, præsidenten, regeringen, arbejdsløsheden, tab af job til andre lande og Tyrkiets optagelse i EU fik flertallet til at stemme nej. I Holland er utilfredsheden tilsvarende, men særlig rettet imod regeringen og politikerne, der har påført landet en overvældende indvandring. Ifølge forfatningen falder den, hvis ét land stemmer nej. Nice-traktaten fungerer og kan anvendes indtil 2009. Besluttes det på EU-topmødet 16.-17. juni, at forfatningen med to landes nej er stendød er der intet at stemme om for landene, der har planlagt folkeafstemninger, herunder Danmark 27. september. Gennemføres afstemningen – et stort nej. Skrot forfatningen og iværksæt skrivning af en ny traktat for nationernes Europa, uden forfatning. Efter 50 års fremgang er det lykkedes at samle Europa. I 1951 oprettedes Kul- og Stålunionen med Frankrig, Italien, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg. I 1957 underskrives Rom-traktaten af de samme lande. Siden fulgte traktaterne Maastricht, Amsterdam og Nice. Og udvidelsen til 25 lande. Formålet med den nye forfatning er at stramme op på flere områder, og "rydde" gamle traktater af vejen. Der burde have været indført folkeafstemninger for alle EU-lande. Politikerne i 1950'erne indså, at der skulle skabes fred og sammenhold i Europa. De seneste årtiers politikere har begået to kæmpefejl. 1. At regere uden folkenes accept af deres politik. 2. At lade millioner af fremmede oversvømme EU-landene, stik imod folkenes ønsker.