Lokalpolitik

To kandidatemner trækker sig fra Fælleslisten

NØRAGER:De to mulige kandidater til Fælleslisten Rebild Syd valgliste på opstillingsmødet i Mejlby Forsamlingshus 31. august har efter nærmere drøftelser med deres familiære bagland nu besluttet at trække deres eventuelle kandidatur. Hvem de to kandidater egentligt var, ønsker kommunalbestyrelsesmedlem Ejvind Lassen (L) ikke at afsløre ud over, at der var tale om en mand og en kvinde. Han har dog fuld forståelse for, at de to kandidatemner har trukket sig. - At være aktiv i lokalpolitik kræver nemlig meget tid, så det ind imellem godt kan være svært at kombinere med et almindeligt familieliv, erkender han. Ejvind Lassen betegner selv de resterende 12 navne på opstillingslisten som nogle rigtig gode og stærke navne i politisk sammenhæng, der på samme tid repræsenterer de fleste lokalområder i Nørager Kommune. Alligevel vil Fælleslisten Rebild Syd nu forsøge at finde to andre kandidater til listen, så den når op på i alt 14 navne til kommunalvalget 15. november. Søger valgforbund På opstillingsmødet 31. august i Mejlby Forsamlingshus var der blandt de overraskende mange fremmødte deltagere enighed om at indgå i et valgforbund med de to andre fælleslister i henholdsvis Støvring og Skørping Kommune. Spørgsmålet bliver dog først endeligt afklaret, når der har været opstillingsmøder senere i september i Støvring Kommune og Fælleslisten iSkørping efter planen har håndplukket navne til en kandidatliste. En altafgørende betingelse er dog, at der kan opnås enighed om et fælles værdigrundlag som optakt til kommunalvalget 15. november, hvor der skal vælges 25 lokalpolitikere til det nye byråd for Rebild Kommune. De 12 nuværende kandidater på Fælleslisten Rebild Syd er: Viceborgmester Gitte Rubæk, Nørager, kommunalbestyrelsesmedlem Ejvind Lassen, Stenild, John Ha-milton, Nørager, Hans Nyboe, Ravnkilde, Rasmus Rask, Mejlby, Rita Bertelsen, Haverslev, Gitte Laustsen, Nørager, Erik Højgaard, Nørager, Jacob Holst Andersen, Rørbæk, Kim Bilskov, Mejlby, Hanne Degn, Ravnkilde, Gitte Ibsen, Ravnkilde. De er opstillet i sideordnet rækkefølge, så de personlige stemmetal afgør spørgsmålet om en eventuel palds i det nye byråd for Rebild Kommune. Kandidaterne er efter opstillingsmødet i Mejlby Forsamlingshus nu trukket i arbejdstøjet og i gang med at udforme listens valgprogram.