To klasselokaler til Astrup Skole

Børne- og Kulturudvalget foreslår tilbygning for at løse pladsproblemer

ASTRUP:Elever og lærere på Astrup Skole skal have to nye klasselokaler. Det mener Børne- og Kulturudvalget i Arden Kommune, som på et ekstraordinært møde mandag aften diskuterede, hvad de sidste kroner på budgettet skal bruges til. - Skolen mangler voldsomt de to klasselokaler, begrunder formanden for Børne- og Kulturudvalget, Poul Chr. Arnbak. Og derfor er Astrup Skole nu Børne- og Kulturudvalgets førstevalg til at få gavn af pengene. - Der har været pres på, og det har der været i en del år efterhånden, forklarer han efterfølgende. Astrup Skole har været plaget af de såkaldte vandrerklasser, hvor eleverne skifter klasseværelse fra time til time. Ønsket har derfor været, at flere klasser kunne få en hjemklasse, altså at en skoleklasse har sit eget klasselokale. Det er det forslag, som Børne- og Kulturudvalget nu sender videre til byrådet, der skal tage stilling til det på næste byrådsmøde 8. oktober. En hurtig beslutning Rent teknisk går forslaget på, at der bliver bygget en tilbygning i den sydlige ende af skolen. I den bygning skal der fremover være ”pædagogisk servicecenter”, som er en slags moderne skolebibliotek udstyret med computere. Det rum skal også fungere som undervisningslokale, og det kommer også til at huse skolens musiklokale. Inde på selve skolen bliver biblioteket og musiklokalet så tømt, og det er i de to lokaler, at de nye klasser flytter ind. Alt i alt vurderer Poul Chr. Arnbak, at projektet kommer til at koste lidt over to millioner kroner. Penge som Børne- og Kulturudvalget finder i den såkaldte lånepulje ”Folkeskolen år 2000” , hvor staten har givet tilsagn om, at Arden Kommune kan låne penge. Men før udvalget kunne beslutte noget som helst, skulle budgettet for de næste år være forhandlet. - Vi har ikke kunnet træffe nogen beslutning, før budgettet var faldet på plads. Vi vil jo ikke låne mere, end vi kan betale tilbage, forklarer Poul Chr. Arnbak. Og da budgettet endelig var på plads, skulle det gå stærkt. Der er nemlig et ”men” ved statens lånepulje. - Pengene skal bruges i år. Det er et krav i forhold til lånemidlerne, argumenterer udvalgsformanden. - Nogle vil måske kritisere os for den hurtige proces. Men det er gået hurtigt, fordi vi skulle igennem budgetforhandlingerne for at se, hvad vi havde råd til. Sagen er nu sendt videre byrådet, men tidspresset er der stadig. - Vi må skynde os, for det tager tre måneder for en arkitekt at lave materialet, og så er året ved at være omme. Inden sagen ryger i byrådet, skal bestyrelsen på Astrup Skole behandle og godkende forslaget. Men det forventer Poul Chr. Arnbak ikke, der bliver de store problemer med.