EMNER

To kollegier bliver til ét

Teknisk Kollegium og Koktvedkollegiet stiler mod sammenlægning

FREDERIKSHAVN:Frederikshavns to kollegier, Teknisk Kollegium (Hånbækvej og Mysundevej) og Koktvedkollegiet (Rømøvej), er på fusionskurs. Byrådsmedlem Bruno Müller (S), der er formand for begge kollegiebestyrelser, regner med, at fusionsplanen kan forelægges i byrådet i maj, så fusionen bliver en realitet fra det ny regnskabsårs begyndelse 1. august. De to kollegier har i et års tid haft ikke bare samme formand, men også samme forretningsfører - Henning Kristensen. Derfor lå det lige for at se på mulighederne for at rationalisere yderligere gennem samarbejde. - Det begyndte med forlovelse, men det ser ud til at ende med bryllup, siger Bruno Müller. Gennem flere år har de to kollegier haft ondt i økonomien. Bruno Müller og Henning Kristensen regner med at opnå besparelser gennem fusionen. Det fusionerede kollegium skal have fælles booking, og det vil give mulighed for at spare en af tre administrative stillinger. Der skal fortsat være to viceværter, men Henning Kristensen regner med besparelser på håndværkerregningerne, når to viceværter med hver deres kunnen udnyttes i begge kollegier. Selv om kollegierne i dag har samme formand og samme forretningsfører, så vil et enstrenget system også på ledelsesniveau betyde fordele. Mere service Henning Kristensen pointerer, at fusionen ikke kun drejer sig om besparelser. - Fusion giver mere fleksibilitet og bedre mulighed for økonomisk at overkomme nye tiltag. Efter hans vurdering vil sammenlægningen betyde bedre service, for eksempel ved at ansøgere til kollegieværelser kun behøver at henvende sig et sted. Laboranterne er væk Den anstrengte kollegieøkonomi hænger for en stor dels vedkommende sammen med, at laborantuddannelsen for to år siden blev flyttet fra Frederikshavn. Teknisk Kollegium havde tidligere op mod 100 lejligheder udlejet til laborantelever. Også Sports College flyttede fra Teknisk Kollegium. I første omgang til Aktivitellet. - Lejeledighed er sammen med energiudgifterne afgørende for kollegiernes økonomi, siger Henning Kristensen. Når energiudgiften er så afgørende, hænger det sammen med, at kollegiet ikke kan sende en efterregning til lejerne, hvis fjernvarmeforbruget stiger. Varmeudgiften indgår nemlig i huslejen, der på begge kollegier udgør godt 1800 kr. om måneden for en et-værelses. Tilskud falder væk Kollegiet forsøgte at imødegå udlejningsproblemerne efter lukningen af Laborantskolen gennem kollektiv udlejning af værelser til Søværnet og EUC Nord, der havde brug for indkvartering til uddannelsessøgende. Men det ville økonomi- og erhvervsministeriet ikke give lov til. Ministeriet fastslog, at kollegieværelser skal lejes ud individuelt. Kollegierne fik frist til nytårsnat med at få formalia i orden. Nu er alle lejlighederne udlejet individuelt - og det er lykkedes at fastholde og øge tilgangen af lejere fra flådestationen. Sportscollege er også tilbage i kollegiefolden - nu i Koktvedkollegiet, hvor college råder over en fløj med 30 lejligheder. Det har altsammen stabiliseret udlejningen, så Henning Kristensen kan melde om p. t. blot én uudlejet lejllighed i Teknisk Kollegium med 200 lejligheder og fem-seks i Koktvedkollegiet med 121. Alligevel er der ikke udsigt til, at fremtiden bliver uden økonomiske trængsler for kollegierne. Tværtimod. Det nuværende statslige kollegietilskud på 325.000 kr. til de to kollegier bortfalder i 2003. Så efter tre år uden lejeforhøjelser tegner det til, at det bliver moderat dyrere at bo på kollegium.