To kommuner vil sikre unge får en uddannelse

Hjørring og Frederikshavn kommuner vil gennem et tværkommunalt samarbejde gå efter målet at få alle unge sikret en ungdomsuddannelse.

Et skridt i den retning er en fælles konference fredag 13. maj hos EUC Nord på Hestkærvej 30 i Hjørring, hvor over 100 er tilmeldt. Det drejer sig om politikere fra de to kommuner, ledende embedsfolk og ledere fra områdets uddannelsesinstitutioner. Konferencen får et fagligt oplæg fra blandt andet Thomas Nordahl, som er norsk professor og en meget brugt foredragsholder på temaet. Det endelige mål med konferencen er at Hjørring og Frederikshavn gør den såkaldte Vendsyssel-erklæring til virkelighed, og dermed går forrest i bestræbelserne for at 95 procent af alle i en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.