To kreaturer aflivet med riffel

Var umulige at indfange i snedækket indhegning til tvangslagtning efter vanrøgt i besætning på 110 kreaturer

Fødevarer 10. januar 2003 01:00

NØRAGER: Hobro Politi og embedsdyrlægen i Aalborg måtte i går formiddag alliere sig med en jæger for at indfange to kreaturer på en græsmark i Nørager Kommune. De er sammen med 46 andre på marken samt 62 på stald blevet vanrøgtet af ejeren og derfor af myndighederne beordret slagtet på Aalestrup Eksportslagteri. - Vi var simpelthen ikke i stand til at indfange de sidste to voksne kreaturer i indhegningen, og for ikke at stresse dem mere og dermed ødelægge kødet inden slagtningen besluttede vi at få en lokal jæger til at komme og skyde dem med sin riffel, forklarer vicepolitiinspektør Jørgen Villadsen. Men inden den drastiske beslutning kunne føres ud i livet i det vinterklædte landskab, skulle en større tidskabale gå op. En repræsentant for embedsdyrlægen skulle nemlig stå klar til at stikke dyrene samtigt med, at en lastbil inden for en time skulle have læsset de to døde tunge dyr på ladet og køre dem de knap 20 kilometer til Aalestrup Eksportslagteri til videre slagtning og udskæring. Ved middagstide var hele operationen afsluttet samtidigt med, at de sidste af de ialt 110 kreaturer var læsset i lastvogne og kørt afsted til slagteriet. Tilbage på gården er nu ni kvier, en ungtyr samt seks kalve. - Generelt er det vanskeligt at fratage en landmand retten til at holde dyr, og de resterende16 kreaturer er netop, hvad hans stald har kapacitet til at rumme, påpeger vicepolitiinspektør Jørgen Villadsen. Kollegaer forargede Embedsdyrlægens beslutning om at de 110 af ialt 126 kreaturer skulle slagtes her og nu onsdag og torsdag er kulminationen på landmandens vanrøgt af dyrene det meste af vinteren. Blandt andet har der manglet tilstrækkeligt med foder samtidigt med, at de 48 kreaturer ude på den snedækkede græsmark ikke har haft mulighed for at søge læ for vinden i et lovpligtigt læskur med et tørt leje af strøelse. Landmanden har i forvejen i et par år været i myndighederns søgelys, fordi han ikke har været indstillet på at mærke adskillige af sine kreaturer fra fødslen af, som loven om husdyrsregistrering ellers foreskriver på samtlige ejendomme uanset antal af kvæg, svin får og geder. Samtidigt har han heller ikke fået foretaget de lovpligtige blodprøver af et udsnit af dyrene en gang om året for at kontrollere for kvægsygdommen BVD i besætningen. - I landbrugskredse i Nørager Kommue samt i Hobro og Omegns Landboforening har vi i flere år været opmærksomme på den manglende mærkning og blodprøver hos den pågældende landmand. Problemet har også været diskuteret i landboforeningens bestyrelsen, hvor vi har ønsket en indgriben fra myndighedernes side, uden at vi dog har foretaget en anmeldelse, forklarer gårdejer og næstformand i landboforeningen, Niels K. Bisgaard fra Nørager, og tilføjer: - Det kan jo ikke passe, at alle vi andre i modsætning til ham skal mærke samtlige vores dyr og foretage regelmæssige blodprøver for at gardere os mod udbredelse af de forskellige smitsomme kvægsygdomme, både kogalskab, BVD og mund og klovsyge. Det er jo vigtigt ved eventuelle smitteudbrud, at hver enkelt dyr rundt i landet kan lokaliseres via nummeret i øret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...