to løsningsforslag

Efter mødet mellem Skov- og Natyrstyrelsen, Terndruplundfonden og folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen skitserede styrelsen to løsningsforslag i et brev til Terndruplundfonden Styrelsen overtager hele ejendommen og påtager sig at tilplante/lave natur på det resteren-de areal efter drøftelse med, og helt eller delvist finansieret af fonden jf. testamentet. Byg-ningerne på ejendommen ville styrelsen forudsætte anvendt til f.eks. børne- eller fritidsformål og efter drøftelse med kommunen, og med den forudsætning, at der kunne indgås en aftale, hvor anlægs- og driftsudgifter knyttet til bygningen vil blive afholdt af andre end styrelsen. Fonden udstykker bygningen fra ejendomme og sælger denne og får provenuet herfra, mens Skov- og Naturstyrelsen overtager jorden og påtager sig at tilplante/lave natur og sør-ge for at sikre offentlighedens adgang efter drøftelse med, og helt eller delvist finansieret af fonden jf. testamentet. Fonden afholder udgifterne til udstykningen.