To lokale skoler i top 20 i amtet

Aalbæk Skole og Brovandeskolen er blandt amtets bedste

SKAGEN KOMMUNE: Aalbæk Skole som den bedste i kommunen og Brovandeskolen i Skagen scorer placeringen blandt de 20 bedste, mens Kappelborgskolen lander i nærheden af plads nummer 100 på ranglisten over gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 2002 blandt Nordjyllands Amts 143 skoler. Men faktisk er der kun 0,53 karakter imellem de to skoler, og bredt afrundet får begge karakteren 8, som gives for den middelgode præstation. Viceskoleinspektør på Aalbæk Skole, Erik Salling, nedtoner betydningen af placeringen i top ti på ranglisten. - Vi lægger ikke vægt på placeringen i forhold til de andre skoler. Men, hvis eleverne, forældrene og skolen er tilfredse, så er vi nået langt, siger Erik Salling. Han mener ikke, at karaktererne er udtryk for, at Aalbæk Skole er bedre end kommunens andre skoler. - Elevmaterialet varierer meget. Et andet år er det nok en de andre skoler, som er bedst, forklarer han. Men det betyder ikke, at karakterer ikke kan bruges til noget. Man kan bare ikke bruge gennemsnittet til at sammenligne skolerne, mener viceskoleinspektøren. - Når lærere og elever gør et godt stykke arbejde, medfører det gode karakterer, men mange andre forhold har indflydelse på gennemsnittet, fortæller Erik Salling. Han pointerer, at på små skoler kan en enkelt god eller dårlig elev påvirke gennemsnittet meget. Samtidig kan det spille ind, hvor mange elever, som er fremmedsprogede. Generelt mener han dog ikke, at man kan bruge skolernes indbyrdes placering til noget. - De elever, som skal videre til gymnasiet eller lignende, de kommer det også uanset skolens placering, fastslår han.