Hadsund

To meter tættere vejen

} NEDSTEMT: Socialdemokraten Finn B. Nielsen blev stemt ned i udvalget for teknik- og miljø, da han holdt fast i, at lokalplanen for industriområdet skulle respekteres i forbindelse med, at et firma ønskede at udvide. Han støttede sig ellers til indstillingen fra embedsmændene, der lød: Lokalplanens intention om et åbent grønt erhvervskvarter ønskes fastholdt og med den begrundelse meddeles der afslag på det ansøgte". Tre af de øvrige politikere Knud Christensen og Lars Petersen (V) og Annie Sørensen (S) syntes imidlertid godt, at virksomheden må bygge to meter tættere på vejen, end reglerne siger. Det femte medlem Klaus Klitgaard (V) var ikke mødt, da punktet blev behandlet. } KNUST RUDE: Tøjeksperten på Torvet i Hadsund været udsat for hærværk. Søndag morgen ved 6-tiden fik man smadret en af butiksruderne.