To millioner kr. til rideklub

To millioner kroner. Det er hvad Brønderslev Rideklub får til et omfattende projekt for lovliggørelse af stald med mere.

Foto Kurt Bering Ridesævne i Brønderslev Rideklub

Foto Kurt Bering Ridesævne i Brønderslev Rideklub

Der var søgt om i alt 2,5 mio. kr. Men byrådet står fast på de 2 mio. kr. Og byrådet betinger sig, at investeringerne ikke må medføre højere driftsudgifter, Formand for fritids- og kulturudvalget, Eskild Sloth Andersen (S), understregede, at det er vigtigt, at driften ikke øges. Det er der ikke penge til. Eskild Sloth Andersen kaldte det et godt projekt. - Det er nødvendigt at foretage foranstaltninger, for at tilgodese de lovmæssige krav.