Boddum

To naturskoler bliver til en

KLITMØLLER:BFN"s (Biologisk Forening for Nordvestjylland) naturskoler i Thisted og Sydthy kommuner vedtog på samtidige generalforsamlinger i Ørhage Naturcenter i Klitmøller at slutte sig sammen i én naturskole for Thisted Kommune. De to formænd, Knud Knudsen, Stenbjerg, og Knud-Allan Knudsen, Villerup, fandt fusionen naturlig. Den stiftende generalforsamling for ”BFN"s Naturskole” valgte Knud-Allan Knudsen, Villerup, til formand. Til den øvrige bestyrelse valgtes Erling Andersen, Skyum (næstformand), Nanna Gad, Villerup (kasserer), Else M. Kristensen, Kjelstrup, Claire Handrup, Tøttrup, Elly Hansen, Svankjær, og Poul Ulrich Riis, Boddum. Suppleant blev Bente Astrup, Stenbjerg. Willy Mardal, Sønderhå, er lærerrepræsentant i bestyrelsen. Knud Knudsen, Stenbjerg, blev revisor, og Jens Handrup, Tøttrup, revisorsuppleant. Jørgen Nordkvist, Thisted, er fortsat skoleleder.

Forsiden