To nye huse for erhvervsdrømme

Eksportbranchen og oplevelsesindustrien får hvert sit Dreamhouse

AALBORG:På grundlag af erfaringerne med iværksættermiljøet Dreamhouse i Rendsburgsgade er initiativtagerne bag det, herunder Aalborg Erhvervsråd, langt fremme med etablering af Dreamhouse Global samt et hus for virksomheder inden for oplevelsesindustrien. Det første skal fungere som et netværk for mindre firmaer, der arbejder på det globale plan, for eksempel handelsvirksomheder. - Ved at indgå i et netværk vil eksportmedarbejderne i disse firmaer kunne dele viden og erfaringer med kolleger fra andre virksomheder. Resultatet af en sådan sparring er et fagligt set langt mere frodigt miljø, end firmaerne formår at skabe hver for sig, siger Dolan Sund Nielsen, der fortæller, at en række firmaer allerede har vist interesse for projektet og stillet i udsigt, at de vil lade deres eksportmedarbejder indgå i netværket. Han medgiver, at konceptet for det nye Dreamhouse i mindst lige så høj grad handler om etablerede som nystartede virksomheder, men i relation til det globale marked er det efter hans vurdering to sider af samme stykke. - Netop i kraft af globaliseringen bliver også etablerede firmaer nødt til at samarbejde, især når det gælder mindre handelsvirksomheder, som netop Aalborg er kendetegnet ved at have rigtig mange af, siger han. Erhvervsrådet er langt fremme med at skaffe lokaler til Dreamhouse Global, som vil blive indledt med en konference først i marts. Sidst på året vil man tage initiativ til Dreamhouse tre, som skal være et hus for virksomheder, der arbejder inden for oplevelsesindustrien. Netop virksomheder, der lever af at producere oplevelser for folk, har Nordjylland ifølge konsulenten ialt for få af i dag. - Lige i øjeblikket tegner vi på skitsen til et sådant netværk, der 3. og 4. oktober vil blive skudt i gang med en konference med 500 deltagere og med inddragelse af hele byen, siger Nolan Sund Nielsen, der peger på Aalborg Damehåndbold som et fint eksempel på en oplevelsesindustri. - Aalborg DH's ejer, Ole Bach, har formået at ændre klubben fra at dreje sig om elitesport til at handle om tilskuernes oplevelse, siger Dolan Sund Nielsen, der også ser den udrangerede isbryder Elbjørn som et eksempel på oplevelsesindustri. - På Elbjørn kombinerer ejerne restaurationsdrift med glaspusteri, og det hele foregår på et gammelt skib, hvilket tilfører det hele en ekstra dimension af oplevelse, forklarer han.