Børnepasning

To nye vuggestuer i Thy må vente

Forældre i Sjørring og Hanstholm efterspørger pasning af 0-2 årige

- Folk har spurgt meget længe, om vi ikke kunne oprette nogle vuggestuepladser. Det fortæller Annette Lykke, leder af Børnehaven Havmågen i Hanstholm. Hun har en decideret venteliste med seks børn i 0-2 års alderen, og det er et år siden, at Havmågen søgte Thisted Kommune om at oprette ti pladser til børn under tre år. Foruden de 30 børnehavepladser. Ifølge Annette Lykke kræver det ingen ændringer af de fysiske rammer at oprette vuggestuepladser. - Vi har faciliteterne til det fra dengang, vi hørte til Taabel, siger hun. Sjørring Børnehave, der også har søgt om at oprette et antal vuggestuepladser, forventer til gengæld, at der vil være brug for bygningsmæssige ændringer. - Vi vil gerne have en integreret institution, men det kræver en tilbygning. For det må ikke forringe vilkårene for børnehavebørnene, siger lederen af Sjørring Børnehave, Tove Krogh Christensen. Hun kender ikke det aktuelle behov hos småbørnsfamilier i området, men ansøgningen blev sendt ind til kommunen for to år siden på baggrund af, at flere forældre havde udtrykt ønske om denne valgmulighed - som et alternativ til dagplejen. Børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd besluttede tirsdag i denne uge, at ansøgningerne om vuggestuepladser i Hanstholm og Sjørring skal indgå i en strukturdebat om hele dagpasningsområdet til vinter. Tove Christensen fortæller, at Sjørring Børnehaves bestyrelse nu vil tage spørgsmålet på dagsordenen, idet der er planer om at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil tage på ekskursion til integrerede institutioner og udarbejde et konkret forslag til en udbygning af børnehaven, der har 65 børn i 0-3 års alderen. Annette Lykke, Havmågen: - Vi håber meget på, at politikerne vil kigge positivt på vores ansøgning, for tilbudet om vuggestuepladser bør være til stede i Hanstholm ligesåvel som i Thisted. Thisted Kommune tilbyder i dag vuggestuepladser i Thisted, Hurup, Vorupør og Ræhr.