EMNER

To nyvalg i pensionistforening

HAVERSLEV:Over 40 medlemmer af Mejlby-Haverslev Pensionistforening mødte op til den årlige generalforsamling på Haversdal. I sin beretning kom Birgit Sørensen som formand ind på de forskellige arrangementer, der har været holdt året igennem inklusiv tre vellykkede udflugter. Efter beretningen gennemgik revisor Egon Beck regnskabet, der viste et overskud på 762,69 kr. og en kassebeholdning på 19.874 kr. På valg til bestyrelsen var kassereren Laurits Dalsgaard og Sigrid Petersen. De ønskede begge at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde, og i stedet valgtes Jens Jørgen Klokkerholm fra Haverslev og Birthe Christensen fra Mejlby. Suppleanterne Mary Gammelholm og Else Jørgensen blev genvalgt, og det samme gjorde revisorerne Egon Beck og Erik Mathiasen. Under eventuelt fortalte formanden for Centerrådet, Jens Hejlskov, om et fællesmøde med centerrådene fra Rørbæk og Nørager om de 200 kroner ekstra, som hver bruger af centene i år efter diktat fra kommunalbestyrelsen skal betale som brugerbetaling. I stedet for at opkræve pengene på en gang hos hvert enkelt medlem havde de tre centreråd valgt at at lade brugerne betale dem i form af, at de gav fem kroner mere for kaffen. Generalforsamlignen sluttede efter kaffen med et foredrag af formanden for Lokalhistorisk Forening, Villy Christensen, der fortalte om lokalområdet for omkring 200 år siden inklusiv den spændende historie bag Smorup præstegård, landets største ved branden i 1846. Villy Christensen havde mange andre spændende ting at berette om, og hans foredrag om lokalhistorie suppleret med lysbilleder fortsætter i pensionistforeningen allerede om tre uger.