Lokalpolitik

To på orlov fra byråd

SEJLFLOD:Fra og med i dag går byrådsmedlem Catrine Hovgesen (V) på orlov i to måneder. Catrine Hovgesen, der er pilot, har fået nyt arbejde hos Excell Airways, der flyver fra London, og dermed er der også nogle nye rutiner, der skal læres i det firma. Derfor starter hun sit nye job med at være på kursus i London. De kommende måneder skal der være skolestrukturdebat i kommunen, og derfor har Catrine Hovgesen ment, at det er meget vigtigt, at hende stol i byrådet besættes. Det er derfor, hun har søgt orlov. Venstres førstesuppleant til byrådet er Johannes Haase, Dokkedalvej 38A, Mou, og han overtager den ledige stol i byrådet de kommende måneder. Selv om Catrine Hovgesen nu har fået arbejde i London, betyder det kun en beskeden forøget transporttid på arbejde. Hidtil har det taget hende halvanden time at komme på arbejde i København, og fremover kommer det til at tage tre timer at komme på arbejde i London. Byrådsmedlem Svend Kristiansen, Gudumholm, er i øjeblikket på sygeorlov fra byrådet. Den orlov udløber 1. april, men han har søgt om forlænget orlov frem til udgangen af september i år. I forvejen er Finn Knudsen, Kongerslev, indkaldt som suppleant, men han ventes også genvalgt som suppleant på byrådsmødet i morgen.