Skolelukninger

To politikere er kommet i tvivl

Knud Hjørnholm og Anders Starberg Pedersen på besøg i 6.c

Knud Hjørnholm var støttelærer for Trine. I baggrunden får Jonas støtte og vejledning af Anders Starberg og klasselærer Birthe Christensen. foto: carl th. poulsen

Knud Hjørnholm var støttelærer for Trine. I baggrunden får Jonas støtte og vejledning af Anders Starberg og klasselærer Birthe Christensen. foto: carl th. poulsen

FREDERIKSHAVN:6.c - en af de mange specialklasser på Ørnevejens Skole - havde i går tre ekstra støttelærere. Det var de to socialdemokratiske politikere, Anders Starberg Pedersen og Knud Hjørnholm - samt i et vist omfang denne skriverkarl. De to politikere havde taget imod en invitation fra de seks elever i 6.c, der gerne ville fortælle om deres hverdag. Sammen med deres klasselærer Birthe Christensen gennemførte de en næsten helt almindelig dansktime under besøget. - Jeg var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville besøge jeres klasse, sagde Knud Hjørnholm. - Sådan en invitation rør mit socialdemokratiske hjerte, og jeg håber, at jeg kan lære noget, så vi kan tage den rigtige beslutning om specialklassernes fremtid, supplerede Anders Starberg. Han, der nu er 20 år og går på universitetet, havde selv alvorlige læse og staveproblemer i skoletiden på Bangsbostrand Skole. - Jeg gik i en normalklasse, men fik i flere år meget specialundervisning i dansk, fortæller Anders, der i dag glæder sig over stavekontrollen på computeren. - Jeg går meget ind for tanken om at integrere såkaldt normale børn og specialklassebørn, så de har nogen at spejle sig i. Derfor er jeg kommet i tvivl, om det er en god idé at flytte specialklasserækken fra Ørnevejens Skole til Abildgårdskolen. Vi skal passe på ikke at gøre Abildgårdskolen til en specialskole, siger Anders Starberg. - Eleverne her i 6.c er jo ikke mere specielle end at de er tæt på det normale. Det er afgørende, at vi ikke taber nogen elever på gulvet, siger Knud Hjørnholm. Begge politikere ser frem til høringsfasen om ny skolestruktur. Herfra håber de at høre fagfolks og forældres syn på placering af specialklasserækken fra Ørnevejens Skole. Når det gælder lukning af Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen er de dog ikke til at rokke. Mens journalist og politikere et øjeblik snakkede politik og skolestruktur, arbejdede eleverne ufortrødent videre. Nogle læste højt for læreren, andre skrev historier i hånden og senere på de bærbare computere. Den faglige spændvidde er stor. En elev kan ikke kende bogstaverne fra hinanden, mens en anden kan læse romaner af Bent Haller. Men uanset faglig formåen har de været fælles om deres lille projekt med demokrati og folkestyre. De skrev til politikerne, og politikerne kom på besøg. Besøget blev sluttet af med kage fra hjemkundskabstimen. Læs mere om Frederikshavn Byråds skolestrukturdebat i 1. sektion i dag samt i morgen i lokalsektionen Vores By.