Lokalpolitik

To politikere erklærede sig inhabile

LØGSTØR:Da byrådet på sit møde skulle behandle et tilbud fra Erhvervenes Hus Løgstør Aps om at overtage ejendommen Vilstedvej 120, måtte både borgmester Jens Lauritzen (V) og Uffe Bro (S), forlade mødesalen, hvor 1. viceborgmester Kaj Hyldgaard (V) overtog hvervet som mødeleder. Jens Lauritzen er bestyrelsesformand for Erhvervenes Hus, og Uffe Bro er medlem af bestyrelsen, så de kunne ikke sidde med ved bordet, da politikerne skulle afgøre, om de ville overtage ejendommen for den tilbudte pris på 75.000 kr. Borgmesteren forelagde deres tilhørsforhold til det sælgende selskab og påpegede, at de begge var inhabile i denne sag. Det tog kun de tilbageværende politikere få minutter at beslutte, at Løgstør Kommune gerne ville overtage ejendommen, som kommunen nedrev i efteråret 2002. - Vi skal være opmærksomme på, at der ikke blev bevilget en anlægsbevilling til den skete nedrivning, så der skal bevilges yderligere 25.000 kr. fortalte Kaj Hyldgaard, inden byrådsmedlemmerne fik lejlighed til at tage stilling til købet.