Lokalpolitik

To poster til Jens Christian Larsen

Venstres Jens Christian Larsen, der i sidste uge ikke blev genvalgt til Folketinget, får til gengæld en markant placering i amtsrådet i den kommende tid.

Oven på folketingsvalget blander Venstres amtsrådsgruppe kortene lidt anderledes for resten af valgperioden. Hovedårsagen er, at amtsrådsmedlem Birgitte Josefsen helt forlader amtsrådet, efter at hun er blevet valgt til Folketinget. Birgitte Josefsen har det seneste års tid passet en af Venstre-stolene i amtsrådets sundhedsudvalg. Den overtog hun, da Jens Christian Larsen på grund af meget tidkrævende opgaver i Folketinget bad sig fritaget for dette hverv. Venstrefolkene aftalte dengang, at hvis Jens Christian Larsen skulle få bedre tid, kunne han vende tilbage til sundhedsudvalget - og det gør han så nu. Men ikke nok med det: Han overtager samtidig Birgitte Josefsens plads i amtsrådets nok vigtigste udvalg, økonomiudvalget. Den frederikshavnske politiker har allerede erklæret, at han er parat til at tage nok en tørn i regionalpolitik og derfor stiller op til det ny regionsråd. Karlo Jensen i sving Birgitte Josefsens plads i amtsrådet overtages af Karlo Jensen fra Aabybro. Han bliver desuden medlem af amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg. Denne plads blev Birgitte Josefsen oprindeligt tildelt, da amtsrådet trådte til i 2002, men da hun sidste år blev medlem af sundhedsudvalget, trådte Christian Bach Iversen til som vikar i undervisnings- og kulturudvalget. Christian Bach Iversen kan nu igen koncentrere sig om næstformandsposten i sundhedsudvalget, som han hele tiden har bestridt.