EMNER

To propfulde busser på egnstur

HAN HERRED: Årets Kend din egn-udflugt i samarbejde mellem Egnsbank Han Herred og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred blev en solid publikumssucces. Ikke færre end 200 benyttede sig af lejligheden til at stifte nærmere bekendtskab med natur og kultur på Bulbjerg-egnen. En natur, der på udflugten tog imod i al sin skønhed, men til tider kan vise sig både barsk og ubarmhjertig. På grund af stadig stigende interesse for Kend din egn-udflugterne var programmet i år udvidet til to ture, som begge blev helt udsolgt. Med lokalhistorikerne Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen som veloplagte busguider tog turen sin begyndelse ved Ellidsbøl, hvor der vist eksempler på besættelsestidens spor i landskabet. Herefter gik turen forbi oldtidspladsen Troldsting til toppen af Bulbjerg med sin storslåede udsigt over havet og klithederne Kæret og Nørklit. Undervejs fik deltagerne god besked, blandt andet om store folkemøder og kunstnerliv. I begyndelsen af forrige århundrede gæstedes Bulbjerg ofte af forfatteren Thit Jensen og hendes mand, kunstmaleren Gustav Fenger, som udsmykkede det daværende badehotel. Ved Lild Strand gjordes ophold i redningshuset fra 1886 - i 1950 indviet til kirke - hvorfor det var naturligt at synge en salme af Kirsten Tange Jørgensen, som indtil sin død for nylig beboede fiskerlejets ældste hus, Strandgaarden. I sine brudstykker af stedets og kirkens historie indflettede Ellen Gregersen også den symbolik, der lever i samspillet mellem kirke, hav, fisk og redningsbåd. Turen fortsatte gennem klitplantagens vestlige del - med stednavnene Betlehem, Myrup og Græsbøl - der engang var en øde egn med et halvt hundrede små husmandssteder, hvis beboere foretrak frihed og fattigdom frem for fæstebyrde. Der blev også fortalt om Bjergets storhedstid som egnscentrum, indtil jernbanen kom i 1904 og lidt efter lidt flyttede aktiviteten til Frøstrup. Netop jernbanens fremkomst er omdrejningspunktet for Frøstrup Minilandsby, som var egnsudflugtens sidste mål. Folkene bag miniatureanlægget viste beredvilligt rundt blandt de 22 fine bygninger, som er grundstammen til en model af hele den gamle stationsby i størrelse 1:10. Afslutningsvis trak deltagerne indenfor for at nyden kaffen på Plejecenter Trye, nærmeste nabo til minilandsbyen, og fik samtidig lejlighed til et besøg i det righoldige lokalhistoriske arkiv i Tryes loftsetage. Der var velfortjent bifald til de medvirkende, ikke mindst de to lokale guider for deres engagerede indsats. Marketingchef Kurt Kristensen fra Egnsbank Han Herred udtrykte glæde over samarbejdet med Lokalhistorisk Samvirke og lovede, at der også næste år bliver annonceret en bustur ad små og ukendte veje i Han Herred.