Hestesport

To rideskoler fusionerer til nytår

Sportsrideklub kan ikke overskue at skulle bygge nyt ridecenter i Nørager

For­mand for Ryt­ter­går­den i Ravn­kil­de, Lone Lin­ne­mann i blåt i mid­ten, i klub­bens nye sto­re næs­ten fær­di­ge ri­de­hal, der net­op er ta­get i brug til elevundervisning. FOTO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

For­mand for Ryt­ter­går­den i Ravn­kil­de, Lone Lin­ne­mann i blåt i mid­ten, i klub­bens nye sto­re næs­ten fær­di­ge ri­de­hal, der net­op er ta­get i brug til elevundervisning. FOTO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

RAVNKILDE:Nørager Sportsrideklub har skrinlagt alle planer om at opføre et helt nyt ridecenter til flere mio. kroner i den sydlige udkant af Nørager by. - Projektet blev simpelthen en al for stor opgave at løfte for os som lille klub, så derfor har vi i bestyrelsen nu droppet alle planer om en ny base i Nørager by, fortæller Helle Frandsen, pr-ansvarlig for rideklubben. Sportsrideklubben blev etableret på privat initiativ i 1987 og har indtil i forsommeren i år haft fast base i lejede lokaler på en ejedom på Fyrkildevej i Lille Rørbæk. Men uoverensstemmelser med en ny ejer førte til en opsigelse af lejemålet. Siden har et bestyrelsesmedlem stillet sin private ridehal samt staldfaciliteter på Stausgårdsvej til rådighed for klubmedlemmerne. Alle medlemmer hørt Men denne løsning var kun midlertidig, og derfor opstod idéen i sportsrideklubbens bestyrelsen ved fravalget af nybyggeriet i Nørager som alternativ måske at spørge Ryttergården om de var interesseret i en fusion. - Det var de, og siden har begge klubber hver især her i november haft indkaldt medlemmerne til generalforsamlinger for at høre, om de også syntes godt om forslaget. - Og i begge klubber har der været fuldstændig opbakning til fusionsplanerne, som blev enstemmigt vedtaget. Personligt mener jeg også der ligger nogle gode muligheder i at være en stor rideklub frem for to mindre, når storkommunen Rebild bliver en realitet efter nytår, pointerer Helle Frandsen. I denne uge havde alle de to klubbers medlemmer mulighed for sammen at troppe op på Ryttergården i Ravnkilde til en ekstraordinær generalforsamling for at blåstemple fusionen mellem de to klubber endeligt. - Godt 25 medlemmer mødte op, og der var fortsat fuld enighed om at fusionere. Hvem der bliver ny formand for den helt nyvalgte bestyrelse afgøres mandag, hvor vi konstituerer os, forklarer Lone Linnemann, nuværende formand for Ryttergården i Ravnkilde. Hun ser i lighed med Helle Frandsen også mange fordele ved at fusioner de to rideklubber. Blandt andet behøver Ryttergården nu ikke at ofre ekstra penge på at blive medlemmer af Dansk Ride Forbund. - Det er Nørager Sportsrideklub nemlig allerede, og deres medlemskab kommer også til at dække os i fusionen. Medlemskabet er en fordel for os ved afvikling af større ridestævner fremover, tilføjer Lone Linnemann. Fusion til nytår Pudsigt nok blev rideklubben Ryttergården i Ravnkilde midtby etableret af en udbrydergruppe i Nørager Sportsrideklub for halvandet år siden. Allerede nu har den over 100 aktive medlemmer primært fra lokalområdet. Klubben har i øjeblikket en helt ny ridehal under opførelse, og arbejdet er så langt fremskredent, at det allerede nu kan benyttes til elevundervisning. Nørager Sportsrideklub har allerede for adskillige uger siden flyttet sine elevponyer til Ravnkilde, hvor dets elever også modtager undervisning. Fusionen træder dog officielt først i kraft til årsskiftet, så det kommer til at følge regnskabsåret. - Og navnet bliver også fremover Ryttergården Ravnkilde, oplyser Lone Linnemann.