To skoler bliver til én og får nyt navn

ALS/ØSTER HURUP: Når Als og Øster Hurup skoler ved det nye skoleårs begyndelse smeltes sammen til én, betyder det også nyt navn og logo. Bynavnene skal ud. Det oplyser fællesskolens nye, reducerede ledelse, hvor posterne er fordelt med Jens Laurids Pedersen, Als, som inspektør og Allan Krone, Øster Hurup, som viceinspektør. Nuværende viceskoleinspektør i Als, Ellen Aaby, går på pension, og denne stilling bliver ikke genbesat. På lærerside sker der også en reduktion på fire-fem stillinger, men der sker ingen fyringer. Indskrænkningen klares udelukkende ved naturlig afgang. - Et nyt navn til skolen er ikke kun noget, der optager elever, lærere og andre med direkte tilknytning til skolerne, men i vid udstrækning lokalbefolkningen. Derfor laver vi en navnekonkurrence blandt alle om at finde på et godt og klingende navn, siger Jens Laurids Pedersen. Konkurrencen løber frem til 15. februar, og dommerkomiteen bliver de to nuværende skolebestyrelser. Vinderen får en middag for fire personer på Danland i Øster Hurup. Logoets udformning overlades til et professionelt firma, når man har fundet navnet, siger Allan Krone. De nuværende skolebestyrelser fortsætter i princippet som én, og det første fællesmøde blev holdt 13. januar. I weekenden, der binder januar og februar sammen, arrangeres der et seminar i Tranum for personalet på begge skoler. Det betyder, at skolerne lukker til middag fredag den 31. januar. Den nye skoles administration placeres i Als, men det nye lederteam vil sørge for at være synlige begge steder. Både Allan Krone og Jens Laurids Pedersen påpeger, at sammensmeltningsprocessen hidtil er forløbet forbilledligt. Lærerne har også været samlet til en fælles pædagogisk aften. Processen med at arbejde i teams er godt i gang både på ledelsesplan og blandt medarbejderne.